1. Aki szívesen veszi az intelmet, az szeret tanulni; aki haragszik, hogyha dorgálják, az buta.

2. A jó ember elnyeri az Úr kegyelmét, hanem az alattomost, azt elítéli (az Úr).

3. Aki nem igaz, annak nincsen maradása, az igazak gyökere nem lazul meg soha.

4. A derék feleség koronája a férjének, a gyalázatos olyan, mint szú a csontjában.

5. Az igaznak esze azon jár, ami helyes, a gonoszok terve csalásra irányul.

6. A gonoszok szavai vérre lesnek, de megmenti õket az igazak szája.

7. Elbuknak a rosszak és nincsenek többé, az igazaknak megmarad a házuk.

8. Okossága szerint dicsérik a férfit, megvetés tárgya lesz az, aki esztelen.

9. Jobb, aki észrevétlen magát szolgálja ki, mint aki nagyra van, de még kenyere sincs.

10. Gondját viseli az igaz a jószágnak, a gonosznak kegyetlen a szíve.

11. Dúskál a kenyérben, aki megmûveli a földjét, aki üres dolgok után futkos, az esztelen.

12. Rossz a kívánsága annak, aki gonosz, de a jámborok gyökere szilárdan áll.

13. Az ajkak hibáiba bonyolódik a rossz, az igaz megmenekül a szorongatástól.

14. Szája gyümölcsébõl jóllakik jóval az ember, mindenki élvezi tettének jutalmát.

15. A bolond egyenesnek véli útját, az okos ember hallgat a tanácsra.

16. A balgán rossz kedve mindjárt meglátszik, az okos elrejti kudarcát.

17. Az igazat adja tovább, aki megmondja, mi hogy volt, a hamis tanú meg csak a hamisságot.

18. Egynémely fecsegõ úgy hat, mint a kardszúrás, de a bölcsek nyelve gyógyulást hoz.

19. Az igazmondó ajak mindig megmarad, de a hazugság nyelve csak egy pillanatig.

20. A gonoszságot forralóknak keserûség a szívük, azoké, akik jótanácsot adnak, csupa öröm.

21. Az igazat nem éri soha veszedelem, hanem a rosszak tele vannak bajjal.

22. Iszonyat az Úrnak a hazug ajak, akik a jót teszik, elnyerik tetszését.

23. Az okos ember visszatartja ítéletét, a dõrék szíve kikürtöli bolondságát.

24. A szorgalmasok keze uralomra jut, a lusta kéz meg kényszermunkát végez.

25. A szívbeli bánat lesújtja az embert, de egy jóságos szó újra felvidítja.

26. Aki jóbarátunk, az pártatlan bíránk, a gonoszokat útjuk tévedésbe viszi.

27. Sohasem süt vadat magának a lusta, a serénység nagy kincs az embernek.

28. Az igazságosság útja az életre visz, a rosszindulatúak útja a halálba.

“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina