1. Fiam, ha Istennek szeretnél szolgálni, készülj fel igen sok megpróbáltatásra.

2. Keményítsd meg szíved és légy állhatatos, a kísértés napján ne kapkodj el semmit.

3. Ragaszkodj az Úrhoz és ne tágíts tõle, hogy életed végén majd felmagasztaljon.

4. Mindent, ami rád szakad, tûrj el békességgel, maradj hûséges a megaláztatásban.

5. Mert az aranyat tûzben próbálják, a kiválasztottakat meg a balsors kohójában.

6. Bízzál az Istenben: gondodat viseli, járj egyenes úton és reménykedj benne.

7. Akik Istent félitek, várjátok kegyelmét, ne hagyjátok el, nehogy elessetek.

8. Akik Istent félitek, benne reméljetek, akkor nem marad el a jutalmatok.

9. Akik Istent félitek, jókat reméljetek, szüntelen örömet és irgalmasságot.

10. Nézzétek a letûnt nemzedékek sorát: melyik szégyenült meg, ha Istenben bízott? Az állhatatosak közül kit hagyott el? S kinek feje fölött nézett el, ha hívta?

11. Mert jóságos az Isten és fölötte irgalmas, megbocsátja a bûnt és segít a balsorsban.

12. Jaj a gyáváknak és a tétováknak, jaj a bûnösnek, aki kettõs játékot ûz.

13. Jaj a lankadt szívnek, amelynek nincs hite: éppen mivel ilyen, nem talál oltalmat.

14. Jaj neked, ingatag, állhatatlan ember: mit teszel majd, hogyha meglátogat az Úr?

15. Akik az Urat félik, hallgatnak szavára, s az útjain járnak, akik õt szeretik.

16. Akik félik az Urat, keresik a kedvét, és akik szeretik, törvényében élnek.

17. Akik az Urat félik, kitárják szívüket, s rábízzák magukat igaz alázattal.

18. Vessük magunkat Isten karjaiba, ne kerüljünk az emberek kezébe, mert amilyen nagy õ, éppoly nagy irgalma.

“O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes, pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio. Assim também as virtudes se desfazem afastando-se o amor”. São Padre Pio de Pietrelcina