1. Az embert is földbõl teremtette az Úr, s azt akarja, hogy oda újra visszatérjen.

2. Pontosan kimérte napjainak számát, megszabta idejét, s a földön minden lény urává tette.

3. Felruházta õket saját erejével, saját képmására teremtette õket.

4. Minden élõ elõtt félelmessé tette, az állatok s madarak urává rendelte.

6. Õ alkotta száját, nyelvét, szemét, fülét, s hogy gondolkodjék, szívet adott neki.

7. Eltöltötte õket érteni tudással, s megmutatta nekik, mi a jó, mi a rossz.

8. Saját maga szemét helyezte szívükbe, hogy feltárja nekik mûvei nagyságát.

10. Azért, hogy szent nevét magasztalják, és tovább hirdessék mûvei nagyságát.

11. Megajándékozta õket tudománnyal, s birtokukba adta az élet törvényét.

12. Megegyezett velük örök szövetségben, s kinyilatkoztatta nekik döntéseit.

13. Látták a szemükkel fényes dicsõségét, és hallották fülükkel hatalmas hangját.

14. "Kerüljetek - így szólt - minden gonoszságot", és rendet teremtett ember s ember között.

15. Az útjaik mindig elõtte vannak, nincsenek elrejtve a szeme elõl.

17. Fejedelmet adott minden egyes népnek, de Izrael népe az Úr osztályrésze.

19. Világosak, mint a nap, elõtte tetteik, szemét állandóan útjaikon tartja.

20. Nincsenek elrejtve botrányos tetteik, és ott van minden bûnük az Úr elõtt.

22. Mint a pecsétgyûrût, õrzi jótettedet, mint szemevilágát, az ember jóságát.

23. Egy nap majd fölkel és megfizet nekik, fejenként kiosztja, amit érdemelnek.

24. A bûnbánóknak megnyitja a visszatérés útját, s bátorítja, akik reményüket vesztették.

25. Térj meg az Úrhoz és hagyj fel a bûnnel, esedezz az Úrhoz, s többé ne bántsd meg.

26. Térj a Fölségeshez, hagyd a törvénysértést, gyûlölj mindenféle utálatos dolgot.

27. Ki dicséri Istent lent az alvilágban az élõk helyett, kik zengik dicséretét?

28. Halott ajkán, aki nincs, elhal a dicséret, csak aki él s egészséges, az dicsérheti Istent.

29. Milyen nagy az Úrnak irgalmassága, könyörülete azok iránt, akik hozzátérnek!

30. Hiszen nem lehet meg minden az emberben, mert az ember fia nem halhatatlan.

31. Napnál mi fényesebb? S az is elsötétül; csak gonosz lehet, amit a test és vér kigondol.

32. Az ég seregeit is szemügyre veszi, hát akkor az embert, aki csak por és hamu.

“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina