1. Sokan vétkeztek már a pénz miatt, nincsen részvét abban, aki gazdagodni akar.

2. Mint a karó szilárdan áll a kövek között, az adás és vétel közé beékelõdik a bûn.

3. Aki nem ragaszkodik az Úr félelméhez, annak hamarosan összedõl a háza.

4. Amikor szitálnak, fennakad a szemét, ha beszél, kiderül az ember gyengéje.

5. Akkor lesz kemény a cserép, ha meleg a kemence. Az ember értékét a beszéde szabja meg.

6. A fák gyümölcse szerint becsülik a kertet, az embert szavai szerint ítélik meg.

7. Ne magasztalj senkit, mielõtt nem beszélt, mert ez az embernek a legjobb próbája.

8. Ha törekszel az igazságosságra, akkor eléred, s díszes öltözetként magadra veheted.

9. A madár a hozzá hasonló társat keresi, az igazságosság ott ver tanyát, ahol gyakorolják.

10. Lesben áll, s prédáját várja az oroszlán, így les a bûn is arra, aki jogtalant tesz.

11. Az igaz ember mindig bölcsességet mond, a balga azonban változik, mint a hold.

12. Balgák körében tartsd számon az idõt, bölcsek közt idõzz el aggodalom nélkül.

13. Csupa förtelem a balgák fecsegése, bûnös örömök közt harsog kacagásuk.

14. Az esküdözõk beszéde hajmeresztõ, veszekedésüket hallani is szörnyû.

15. A dölyfösök viszálya vérontással jár, és kellemetlen hallgatni átkozódásukat.

16. Aki elárulja a titkot, elveszíti a bizalmat, nem talál senkit, aki barátkoznék vele.

17. Szeresd barátodat és maradj hû hozzá, s ha titkát fölfeded, ne keresd föl többé.

18. Mert mint aki megöli ellenségét, te is megölöd barátod szeretetét.

19. Mert mintha elengedted volna kezedbõl a madarat, eldobtad barátodat, s többé nem szerzed meg.

20. Ne próbáld követni, messzire távozott, a hurokból menekült, mint a gazella szokott.

21. A seb beköthetõ, a viszály enyhíthetõ, de aki a titkot elárulja, annak nincs miben bíznia.

22. Gonoszságot forral, aki hunyorít szemével, s nem is lehet attól eltántorítani.

23. Szemtõl szembe szép szavakkal áltat, csodálattal hallgat, amikor megszólalsz. Csakhogy a hátad mögött kicsavarja a szót, és botrányt kerekít a szavaidból.

24. Semmit sem utálok úgy, mint az ilyet, bizonnyal gyûlöli maga az Úr is.

25. Aki követ dob fel, magát dobja fejbe, magát sebzi meg, aki alattomban támad.

26. Aki másnak vermet ás, maga esik bele, magát fogja meg, aki másnak csapdát állít.

27. Aki gonoszságot mûvel, az rá hárul vissza és nem gondolja, honnan szakadt reá.

28. Csúfság és gyalázat vár a dölyfösökre, mint oroszlán, úgy les rájuk a megtorlás.

29. Akik a jók bukásán örülnek, csapdába esnek, s fájdalom õrli fel õket, mielõtt meghalnak.

30. A düh és a harag egyaránt utálatos, csak az ragaszkodik hozzá, aki bûnös.

“É doce o viver e o penar para trazer benefícios aos irmãos e para tantas almas que, vertiginosamente, desejam se justificar no mal, a despeito do Bem Supremo.” São Padre Pio de Pietrelcina