1. De a következõ dolgokat ne szégyelld, ne vess ügyet senkire, mert bûn volna:

2. a Magasságbeli törvényét és a szövetséget, azt, hogy az istentelent igazságot téve elítéled,

3. elszámolsz azzal, aki útitársad volt, és örökséget osztasz barátaid között,

4. a mérleget és tányérját megvizsgálod, vagy a szerzeményt, akár sok, akár kevés,

5. az adás-vevés útján szerzett nyereséget, azt, hogy gyermekeidet gyakran megbünteted, és a rossz rabszolgának az alfelére veretsz.

6. Ahol kíváncsi az asszony, ott pecsétgyûrût, ahol sok a kéz, ott kulcsot kell használni.

7. Számláld meg és mérd meg, amit másnál leteszel, írd fel kiadásod és a bevételed.

8. Ostobára, balgára ne restellj rászólni, se az õsz öregre, ha ifjakkal civódik. Akkor valóban példakép számba mégy, s elismerést aratsz mindenki elõtt.

9. A lány az apjának - anélkül, hogy tudná - gondterhes, s álmatlan éjszakákat szerez. Amíg fiatal, nehogy késõn menjen férjhez, ha pedig férjhez ment, nehogy meggyûlöljék;

10. amíg érintetlen, hogy félre ne vezessék, s teherbe ne essék az apai házban; a férje mellett, nehogy görbe úton járjon, s asszony korában, nehogy meddõ legyen.

11. Makacs lányod fölött õrködj szigorúan, nehogy beszennyezze a nevedet, nehogy városszerte pletykálja a nép, és szégyent hozzon rád mindenki elõtt.

12. Egyiknél se idõzz szépsége kedvéért, és asszonyokkal ne ülj össze.

13. Miként a ruhából elõmászik a moly, úgy az asszonyból is az asszonyi gonoszság.

14. Kevésbé rossz a férfi gonoszsága, mint amilyen rossz az asszony kedvessége, mert az asszony szégyent és gyalázatot szerez.

15. Hadd emlékezzem meg az Úr mûveirõl, hadd beszéljem el azt, amit a szememmel láttam! Az Úr szava hozta létre a mûveit, s a teremtett világ teljesíti akaratát.

16. A felragyogó nap meglát minden dolgot, és az Úr keze mûve telve dicsõséggel.

17. Az Úr még szentjeit sem tette rá képessé, hogy minden csodáját el tudják beszélni. Az Úr, a Mindenható jó alapot vetett, hogy a mindenség szilárdan álljon fensége színe elõtt.

18. A tenger mélyét és a szívet egyaránt átkutatja, ismeri minden számvetésük. A Magasságbeli ismer mindeneket, s világosan látja az idõk jeleit.

19. Hirdeti a múltat és az eljövendõt, és fölfedi a jól elrejtett titkokat.

20. Egyetlen gondolat sem titok elõtte, nincs egyetlen szó sem, amit ne hallana.

21. Bölcsessége csodáit szépen elrendezte, hiszen õ öröktõl fogva örökké van. Nincs semmi hozzátenni-, sem elvennivaló, tanítómesterre neki nincs szüksége.

22. És milyen gyönyörû minden alkotása! Mind olyan ragyogó, mint a fényes szikra.

23. Mind élnek és mindig megmaradnak, s céljuk érdekében szót fogadnak neki.

24. Minden dolog páros, kiegészíti egymást, nem alkotott semmit, ami csõdöt mondana.

25. Az egyik a másiknak növeli erejét; és ki tud betelni, ha látja szépségük?

“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina