1. Gazdák, adjátok meg szolgáitoknak, ami jogos és méltányos. Gondoljátok meg, nektek is van Uratok a mennyben.

2. Legyetek kitartók és éberek az imában meg a hálaadásban.

3. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy az Isten tárja fel elõttünk az ajtót, hogy beszélhessünk, s Krisztus titkát, ami miatt bilincsbe is vertek,

4. kinyilvánítsam, ahogyan nekem beszélnem kell.

5. A kívülállókkal való érintkezésben legyetek okosak. Az idõt jól használjátok fel.

6. Beszédetek legyen mindig szíves, sóval ízes, akkor majd helyesen meg tudtok felelni mindenkinek.

7. Helyzetemrõl a kedves testvér, hû szolga és munkatárs az Úrban, Tichikusz majd beszámol nektek.

8. Épp azért küldöm el hozzátok, hogy megtudjátok, mi van velem, és hogy megvigasztaljon benneteket.

9. Vele megy kedves és hû testvérem, Onezimusz is, aki földitek. Õk majd elmondják mind, ami újság itt van.

10. Köszönt titeket fogolytársam, Arisztarchusz és Márk, Barnabás unokaöccse; rá vonatkozó utasításaimat már megkaptátok.

11. Ha megérkezik oda, fogadjátok szívesen! Köszönt benneteket még Jézus is, másik nevén Jusztusz. A zsidók közül csak õk dolgoznak együtt velem Isten országának hirdetésében; igazi vigasztalásomra szolgáltak.

12. Köszönt titeket földitek, Epafrász, Krisztus Jézus szolgája. Õ állandóan küzd értetek imáiban, hogy teljesen és tökéletesen megvalósítsátok Isten akaratát.

13. Tanúskodom, hogy sokat dolgozik értetek és azokért, akik Laodiceában és Hierápoliszban élnek.

14. Köszönt benneteket Lukács, a kedves orvos és Démász.

15. Köszöntsétek a Laodiceában élõ testvéreket és Nimfát a házában összejövõ közösséggel együtt!

16. Ha nálatok már felolvasták ezt a levelet, gondoskodjatok róla, hogy a laodiceai egyházban is felolvassák. Ti pedig olvassátok el a laodiceaiakét.

17. Archippusznak mondjátok meg: Legyen gondod az Úrtól kapott szolgálat betöltésére!

18. Itt a saját kezû köszöntésem: Pál. Emlékezzetek meg bilincseimrõl! Kegyelem veletek!

“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina