1. Igen nagy veszõdség minden ember sorsa, Ádám gyermekei nehéz igát húznak, attól a naptól, amikor megszületnek, míg vissza nem térnek mindenek anyjához.

2. Minden gondolatuk és szívük félelme haláluk napjának szorongó várása,

3. kezdve azon, aki magas és dicsõ trónon ül, le addig, aki porban és hamuban kuporog:

4. attól, aki koszorút és bíbort visel, addig, aki bõrökbõl készíti ruháját, csak harag, féltékenység, bánat, ijedelem, halálfélelem, viszály és veszekedés.

5. A pihenés idején ágyában fekve is össze-vissza álmok zavarják elméjét.

6. Ha pihen is egy kicsit, csak egy pillanatig, s máris ébren alszik, mint világos nappal. És menekül lelke álomképeitõl, mint aki megszökött üldözõi elõl.

7. Mikor megmenekül, akkor feleszmél, s csodálkozik, hisz nem volt mit félnie.

8. Az embertõl az állatig minden élõlényre, de a bûnösökre hétszeresen is

9. halál vár és vérontás, küzdelem és pallos, kiirtás, pusztulás, éhség, szorongatás.

10. Mindez a bûnösök miatt van így, és miattuk támadt a vízözön is.

11. Ami a földbõl lett, mind visszatér a földbe, s ami a vízbõl ered, az a tengerbe ömlik.

12. A megvesztegetés és hamisság eltûnik, de az õszinteség örökre megmarad.

13. Mint a patak, elenyészik a gonosz vagyona, vagy mint zápor idején az égzengés.

14. Örül, amikor kinyitja a kezét; ám a bûnösöknek pusztulás a végük.

15. A gonoszok sarjának nem sok a hajtása, mert az istentelen sziklába ereszti gyökerét.

16. Minden fûnél elõbb tépik ki a kákát, amely a vízben áll vagy a folyó partján.

17. A jóság olyan, mint az áldott paradicsom, és a jótékonyság örökre megmarad.

18. Szabadnak s munkásnak édes az élete, de mindkettõnél jobban jár, aki kincset talál.

19. Neved fiak õrzik s városalapítás, de még inkább, hogyha bölcsességet találsz. Az állattenyésztés és a kertészkedés növeli hírneved, de jobban, mint ezek, egy kedves feleség.

20. A bor és a zene vidítják a szívet, de a bölcsesség szeretete még inkább.

21. A furulya és a hárfa széppé teszi a dalt, de mindkettõnél jobban a tiszta hang.

22. A báj és a szépség elbûvöli a szemet, de mindkettõnél jobban a vetés a mezõn.

23. Szép, ha két jóbarát egymást kísérgeti, de még szebb, ha ezt férj és feleség teszi.

24. A szükség idején segítség a testvér! De még inkább megment majd az alamizsna.

25. Az arany és ezüst támasz a lábnak, de mindkettõnél jobb a jó tanács.

26. A gazdagság s a hatalom emeli a szívet, de az Úr félelme még inkább. Aki az Urat féli, nem szenved hiányt, rajta kívül nem kell más támaszt keresni.

27. Az Úrnak félelme áldott paradicsom, minden dicsõségnél jobban megvédelmez.

28. Fiam, te ne éld a koldusok életét, mert inkább meghalni, mint koldulni menni!

29. Aki más asztala felé kacsingat, annak az élete nem élet. Az ajándék falat a lélek fertõzése, az okos, jól nevelt ember elkerüli.

30. A szemtelennek ajkán édes a könyörgés, de a belsejében lobogó tûz lángol.

“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina