1. Fiam, ne feledd el a tanításomat, parancsaimat õrizd meg szívedben!

2. Mert hosszú életet hoznak neked, szerencsés éveket s boldogulást.

3. Szeretet és hûség ne hagyjon el soha, kösd a nyakadba, és írd fel a szíved táblájára.

4. Akkor megkedvelnek, és tetszésre találsz az Isten és az emberek szemében.

5. Szíved minden bizalmát Istenbe vesd, saját értelmedre ne igen hagyatkozz.

6. Minden utadon próbáld fölismerni, akkor egyenessé teszi ösvényedet.

7. Ne tartsd magadat bölcsnek, inkább féld az Urat és kerüld a rosszat!

8. Javára lesz ez a testednek, üdítõ balzsam a csontjaidnak.

9. Tiszteld meg az Urat minden vagyonodból, minden bevételed elsejébõl.

10. Csûreid akkor megtelnek gabonával, s kádjaidból kicsordul a bor.

11. Ne hárítsd el, fiam, az Úr intelmét, és ne állj ellen a dorgálásának.

12. Az Úr megfeddi azt, akit szeret, mint apa a fiát, akinek jót akar.

13. Boldog ember, aki megtalálta a bölcsességet, az az ember, aki okosságra tesz szert!

14. Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni, aranynál többet ér ennek elérése.

15. A korallénál is nagyobb az értéke, nem vetekszik vele semmi drágaságod.

16. A jobb kezében a hosszú életet tartja, a balban meg a vagyont és a dicsõséget.

17. Az õ útjai mind barátságos utak, és az ösvényein mindenütt jólét van.

18. Aki utána nyúl, annak az életfája lesz, boldog ember, aki belekapaszkodik.

19. Az Úr bölcsességgel alkotta a földet, értelemmel tette az eget szilárddá.

20. Ahogy elgondolta, úgy törtek föl a vizek, s a felhõk tudtával harmatoznak esõt.

21. Fiam, ne téveszd szemed elõl soha, vigyázz a bölcsességre és a megfontoltságra.

22. Így majd a lelked életévé válnak, és ékesség lesznek a nyakadon.

23. Biztos léptekkel jársz akkor utadon, és nem botlik meg soha a lábad.

24. Hogyha leülsz, nincs miért aggódnod, s ha lefekszel, jót pihensz, úgy alszol.

25. Nem kell tartanod hirtelen ijedségtõl, sem a gonoszok támadásától.

26. Mert hiszen az Úr lesz az oltalmad, vigyáz a lábadra, nehogy tõrbe essék.

27. Jótettedet ne tagadd meg a rászorulótól, hogyha módodban van jót tenni vele.

28. Ne mondd embertársadnak: "Menj, gyere máskor, holnap majd adok!", ha mindjárt adhatnál.

29. Ne szõj gonosz tervet embertársad ellen, amikor gyanútlanul nálad üldögél.

30. Ne veszekedj soha ok nélkül senkivel, aki ellened semmi rosszat nem tett.

31. Ne irigyeld az erõszak emberét, s ne válassz magadnak az útjai közül.

32. A rossz úton járóktól iszonyodik az Úr, az igazakkal meg jó barátságban él.

33. Az Úrnak átka van a gonosz házán, hanem az igazak otthonát megáldja.

34. Akik gúnyolódnak, azokat õ is kigúnyolja, az alázatosakhoz jóindulattal van.

35. Megtiszteltetés lesz a bölcsek osztályrésze, megszégyenülés a balgák öröksége.

“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina