1. Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek? Nemde onnét, hogy bûnös vágyak csatáznak tagjaitokban?

2. Kívántok valamit, és nincs meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudjátok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nem a tiétek, mert nem kéritek.

3. Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek, azért, hogy bûnös vágyaitokban elpazaroljátok.

4. Házasságtörõk, nem tudjátok, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Aki tehát a világgal barátságban akar lenni, az ellensége lesz az Istennek.

5. Vagy azt hiszitek, hogy hiába mondja az Írás: "Féltékenyen szereti (Isten) a lelket, amelynek õ adott bennünk otthont"?

6. Annál nagyobb a kegyelem, amelyet ad, ezért mondja: "Az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad".

7. Vessétek alá magatokat az Istennek, szálljatok szembe a sátánnal, és elfut elõletek.

8. Közeledjetek az Istenhez, s majd õ is közeledik hozzátok. Mossátok tisztára kezeteket, bûnösök, és tisztítsátok meg szíveteket, megosztott lelkûek.

9. Ismerjétek el nyomorotokat, bánkódjatok és sírjatok. Nevetés helyett gyászoljatok, örömötök változzék szomorúsággá.

10. Alázkodjatok meg az Úr elõtt, és akkor megdicsõít benneteket.

11. Ne rágalmazzátok egymást, testvérek. Aki testvérét megrágalmazza vagy ítélkezik testvére fölött, az a törvényt rágalmazza és a törvény fölött ítélkezik. Ha a törvény fölött ítélkezel, a törvénynek ahelyett, hogy megtartanád, a bírája vagy.

12. Egy a törvényhozó és a bíró, aki megmenthet vagy elveszíthet. Ki vagy, hogy ítélkezel felebarátod fölött?

13. Rajta, kik mondjátok: "Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott maradunk egy évig, kereskedünk és nyerészkedünk",

14. ti nem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert mi a ti életetek? Pára vagytok csak, amely egy kis ideig látszik, aztán ismét eloszlik.

15. Ahelyett, hogy ezt mondanátok: "Ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk tenni!"

16. De most nagyravágyásotokban dicsekedtek tetteitekkel. Minden ilyen dicsekvés gonoszság-számba megy.

17. Aki tehát tudna jót tenni, de nem tesz, bûnt követ el.

“Padre, eu não acredito no inferno – falou um penitente. Padre Pio disse: Acreditará quando for para lá?” São Padre Pio de Pietrelcina