1. Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élõ, szent, Istennek tetszõ áldozatul. Ez legyen szellemi hódolatotok.

2. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves elõtte és mi a tökéletes.

3. A nekem adott kegyelem segítségével azt mondom mindegyiteknek: Senki ne becsülje magát a kelleténél többre, hanem józanul gondolkodjatok, mindenki az Istentõl neki juttatott hit mértéke szerint.

4. Mert ahogy egy testben több tagunk van, s minden tagnak más a szerepe,

5. sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak,

6. s a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek: aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit szerint,

7. aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét, aki tanító, tanítson,

8. aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson, aki jótékonykodik, tegye egyszerûségben, aki elöljáró, legyen gondos, aki irgalmasságot gyakorol, tegye örömest.

9. Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz.

10. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban elõzzétek meg egymást.

11. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületûek: az Úrnak szolgáltok.

12. A reményben legyetek derûsek, a nyomorúságban béketûrõk, az imádságban állhatatosak.

13. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet.

14. Áldjátok üldözõiteket, áldjátok, s ne átkozzátok.

15. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok.

16. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerû emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve.

17. Rosszért rosszat senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében.

18. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben.

19. Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagyjatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van: "Enyém a bosszú, én majd megfizetek" - mondja az Úr.

20. Sõt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ha ezt teszed, izzó parazsat raksz a fejére.

21. Ne engedd, hogy legyõzzön a rossz, inkább te gyõzd le a rosszat jóval.

“Amemos ao próximo. Custa tão pouco querer bem ao outro.” São Padre Pio de Pietrelcina