1. Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az õ követõi és

2. éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként az Istennek.

3. Kicsapongásról és egyéb tisztátalanságról vagy kapzsiságról szó se essék köztetek, ahogy a szentekhez illik.

4. Ocsmány, léha vagy kétértelmû szót ne ejtsetek ki. Ez sem illik hozzátok, annál inkább a hálaadás.

5. Legyetek meggyõzõdve, hogy semmiféle erkölcstelennek, tisztátalannak, kapzsinak, más szóval bálványimádónak nincs öröksége Krisztus és az Isten országában.

6. Senki ne vezessen félre benneteket üres beszéddel, mert ezek miatt éri Isten haragja a hitetlenség fiait.

7. Tehát ne vállaljatok velük közösséget.

8. Valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság fiai.

9. A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség.

10. Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében.

11. Ne legyen részetek a sötétség meddõ tetteiben, inkább ítéljétek el õket.

12. Amit ugyanis titokban tesznek, azt még kimondani is szégyen.

13. Mindarra, amit elítéltek, fény derül,

14. s ami így világossá válik, fényforrás lesz. Ezért mondják: Ébredj, aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog.

15. Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek: ne balgán, hanem bölcsen.

16. Használjátok fel az idõt, mert rossz napok járnak.

17. Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát.

18. Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet, inkább teljetek el lélekkel.

19. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Énekeljetek és ujjongjatok szívbõl az Úrnak.

20. Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának.

21. Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletbõl.

22. Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak,

23. mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az Egyháznak: testének õ a megváltója.

24. Amint tehát az Egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének.

25. Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte,

26. hogy a keresztségben szavával megtisztítva megszentelje.

27. Ragyogóvá akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplõ, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplõtelen.

28. Így a férj is köteles szeretni feleségét, mint saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti.

29. A saját testét senki sem gyûlöli, hanem táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az Egyházat.

30. Mert tagjai vagyunk testének.

31. "Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségével tart, és a kettõ egy test lesz."

32. Nagy titok ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom.

33. Szeresse hát mindegyiktek a feleségét, mint önmagát, az asszonyok meg tiszteljék férjüket.

"Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina