1. Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie!

2. Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia!

3. Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim.

4. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały!

5. Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu - w piecu utrapienia.

6. Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj!

7. Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli.

8. Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza zapłata.

9. Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i zmiłowania!

10. Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie: któż zaufał Panu, a został zawstydzony? Albo któż trwał w bojaźni Pańskiej i był opuszczony? Albo któż wzywał Go, a On nim wzgardził?

11. Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza grzechy i zbawia w czasie utrapienia.

12. Biada sercom tchórzliwym, rękom opuszczonym i grzesznikowi chodzącemu dwiema ścieżkami.

13. Biada sercu zniechęconemu: ponieważ nie ma ufności, nie dozna opieki.

14. Biada wam, którzy straciliście cierpliwość: cóż uczynicie, kiedy Pan nawiedzi?

15. Którzy się Pana boją, będą posłuszni Jego słowom, a miłujący Go pójdą Jego drogami.

16. Którzy się Pana boją, będą szukać Jego upodobania, a miłujący Go w Prawie znajdą nasycenie.

17. Którzy się Pana boją, przygotują swe serca, a przed obliczem Jego uniżą swe dusze.

18. Wpadnijmy raczej w ręce Pana niż w ręce ludzi: jaka jest bowiem Jego wielkość, takie też i miłosierdzie.

O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina