1. Ti szomjazók, gyertek a vizekre mind, és bár nincsen pénzetek, siessetek ide! Vegyetek ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz nélkül bort és tejet.

2. Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, ami jól nem lakat? Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jót esztek, és kövér falatokban lesz részetek.

3. Fordítsátok ide a fületek és gyertek ide hozzám; hallgassatok rám, és élni fog lelketek. Örök szövetséget kötök veletek, a Dávidnak megígért irgalom jegyében.

4. Nézd, tanúul rendeltelek a népeknek, vezérül és parancsolóul a nemzeteknek.

5. Olyan nemzeteket hívsz majd meg, amelyeket nem ismertél, és olyanok sietnek hozzád, amelyek nem ismertek, az Úrért, a te Istenedért, Izrael Szentjéért, aki majd megdicsõít.

6. Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van!

7. Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bûnös; térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bõkezû a megbocsátásban.

8. Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok - mondja az Úr.

9. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim - a ti gondolataitoknál.

10. Amint az esõ és a hó lehull az égbõl, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termõvé, gyümölcsözõvé teszi, hogy magot adjon a magvetõnek és kenyeret az éhezõnek,

11. éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.

12. Azért örömmel vonultok majd ki, békében vezet utatok. A hegyek és halmok örömujjongásban törnek ki elõttetek, és a mezõnek minden fája tapsol majd.

13. Ciprusfenyõ sarjad a tövisbokor helyett, és a bogáncs helyett mirtusz fakad. Az Úr dicsõségére következik ez be mind, eltörölhetetlen örök jelül.

“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina