1. Sion miatt nem hallgathatok, és Jeruzsálem miatt nem nyugszom, míg föl nem ragyog igazsága, mint a hajnal, és szabadulása, mint a fáklya, nem tündököl.

2. Meglátják majd a népek igazságodat, és a királyok dicsõségedet. Új néven hívnak majd, amellyel az Úr ajka nevez el.

3. A dicsõség koronája leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened kezében.

4. Nem hívnak többé elhagyottnak, sem országodat magányosnak, hanem így neveznek: "én gyönyörûségem", és országodat: "menyasszony", mert az Úr örömét találja benned, s országod újra férjhez megy.

5. Mert amint a võlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog frigyre lépni veled fölépítõd; és amint a võlegény örül a menyasszonynak, úgy leli örömét benned Istened.

6. Falaidra, Jeruzsálem, õröket állítottam, sem éjjel, sem nappal nem hallgathatnak. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, sose nyugodhattok.

7. Ne hagyjatok nyugtot neki, míg Jeruzsálemet föl nem építi és dicsõségessé nem teszi a földön.

8. Az Úr megesküdött jobbjára és dicsõséges karjára: Soha többé nem adom gabonádat eleségül ellenségeidnek; és nem hagyom, hogy idegenek igyák borodat, amelyért te munkálkodtál.

9. Hanem, akik betakarítják a termést, azok egyék meg, és dicsõítsék az Urat; akik leszüretelték a szõlõt, azok igyák a borát, szentélyem udvaraiban.

10. Vonuljatok ki, vonuljatok ki a kapukon! Tegyétek népemnek járhatóvá az utat, egyengessétek el az ösvényt, szedjétek fel róla a követ! Emeljetek zászlót a népeknek!

11. Az Úr hirdeti ezt a föld határáig: "Mondjátok meg Sion leányának: Nézd, eljön Szabadítód, vele van jutalma, elõtte meg szerzeménye.

12. Szent népnek hívják majd õket, az Úr megváltottjainak. Téged meg keresett városnak neveznek, nem elhagyottnak."

“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina