1. Tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idõk következnek.

2. Az emberek önzõk, kapzsik, elbizakodottak, kevélyek, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, istentelenek,

3. szeretetlenek, összeférhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, lelketlenek,

4. árulók, vakmerõk és felfuvalkodottak lesznek. Inkább az élvezetet keresik, mint az Istent;

5. a jámborságnak a látszatát még megtartják, de a lényeget megtagadják. Kerüld az ilyen embereket.

6. Mert közülük valók azok, akik betolakodnak a házakba, és megnyernek maguknak olyan nõket, akiket bûnök terhelnek s mindenféle vágyak hajtanak,

7. akik mindig csak tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem jutnak.

8. Mint ahogy Jannesz és Jambresz ellenszegültek Mózesnek, úgy ezek is szembeszállnak az igazsággal - romlott agyú, ingadozó hitû emberek.

9. De sokra nem viszik, mert ostobaságuk mindenki elõtt nyilvánvalóvá válik, mint ahogy azoké is nyilvánvalóvá vált.

10. Te követtél a tanításban, életmódom és életcélom tekintetében, a hitben, a kitartásban, a szeretben, a türelemben,

11. az üldöztetésekben és a szenvedésekben, amik Antióchiában, Ikoniumban és Lisztrában értek. Mi minden üldöztetést magamra vállaltam! De az Úr mindig kimentett.

12. S az üldözésbõl mindenkinek kijut, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban.

13. A gonoszok és csalók viszont egyre mélyebbre süllyednek: tévúton járnak és tévútra vezetnek.

14. Te azonban tarts ki amellett, amit tanultál, s amirõl meggyõzõdtél, hiszen tudod, kitõl tanultad.

15. Gyerekkorod óta ismered a Szentírást: ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hitben eljuss az üdvösségre.

16. Minden Írás, amit az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, s az igaz életre való nevelésre,

17. hogy az Isten embere tökéletes legyen és minden jóra kész legyen.

“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina