1. Fenyegetõ jövendölés a "tengeri pusztaság" ellen: Mint a Negeben végigsöprõ forgószél jön a sivatag felõl, a félelmetes föld felõl;

2. - borzalmas látomás adta ezt tudtomra -, úgy fosztogat a fosztogató s pusztít a pusztító. "Kelj föl, Elám! Készülj ostromra, Média! Véget vetek már minden sóhajtásnak."

3. Ezért van tele gyötrelemmel ágyékom, olyan fájdalom kínoz, mint a vajúdó asszony fájdalma. Rémülettel tölt el, amit hallok, s zavarba ejt, amit látnom kell.

4. Reszket a szívem, iszonyat fog el; s még az alkony órája is, amely oly kedves nekem, rettegéssel tölt el.

5. Õk meg asztalt terítenek, abrosszal letakarják, aztán esznek-isznak... Keljetek föl, ti fejedelmek, kenjétek meg a pajzsot!

6. Mert ezt mondta nekem az Úr: "Menj, állíts õrszemet, és amit lát, azt jelentse.

7. Ha lovascsapatot, kettõs fogatot, szamáron jövõ vagy tevén ülõ csapatot lát, akkor figyeljen éberen, megfeszített figyelemmel."

8. És a figyelõ õr lekiáltott: "Uram, õrségen állok egész nap folyton-folyvást, és kitartok õrhelyemen minden éjszaka."

9. Íme, lovasok jöttek s kettõs fogatok. Megszólítottak és ezt mondták nekem: "Elesett, elesett Babilon, és minden bálványát a porba tiporták."

10. Ó, te, akit széttiportak a szérûn és szinte kicsépeltek: amit a Seregek Urától, Izrael Istenétõl hallottam, azt hirdetem most neked.

11. Jövendölés Edomról. Így kiáltanak hozzám Szeirbõl: "Õr, meddig tart még az éj? Õr, meddig tart még az éj?"

12. S az õr így felel: "Eljön a reggel, aztán az éjszaka. Ha kérdezni akartok, csak kérdezzetek, térjetek vissza és gyertek el újra."

13. Jövendölés a sivatagról: Dedán karavánjai, akik az erdõben töltitek az éjszakát,

14. hozzatok vizet a szomjazóknak. Ti, Tema földjének lakói, siessetek a menekülõk elé, s adjatok kenyeret nekik.

15. Mert a kard elõl menekülnek, a kivont kard elõl, a kifeszített íj elõl, a súlyos harc elõl.

16. Mert ezt mondta nekem az Úr: "Még egy olyan év, mint a béres esztendeje, és elvész Kedár minden dicsõsége.

17. És akik Kedár fiai, a hõs íjászok közül megmaradnak, igen kevesen lesznek. Igen, az Úr, Izrael Istene határozott így."

“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina