1. Ezt mondja az Úr: Mivel az ég a trónusom, és a föld a lábam zsámolya, miféle házat építhetnének nekem, milyen helyet nyugvóhelyemül?

2. Hiszen mindezt az én kezem alkotta, így mind az enyém! - mondja az Úr. Tekintetem azokon pihen, akik alázatosak és megtört szívûek, és akik remegve félik a szavam.

3. Aki bikát áldoz, embert is öl; aki bárányt áldoz, kutyának is nyakát szegi; aki ételáldozatot mutat be, disznóvért is kiönt áldozatul; aki tömjént éget, bálványoknak is hódol ugyanakkor. A saját útjaikat választották, és a lelkük utálatos dolgokban gyönyörködött.

4. Ezért én is megcsúfolásukat választom, és rájuk hozom azt, amitõl rettegnek. Mert felhangzott hívó szavam, de senki se válaszolt; szóltam, de senki nem hallgatott rám. Azt tették, ami gonosznak számít a szememben; és ami nekem nem tetszik, azt választották.

5. Halljátok meg az Úr szavát, ti, akik megremegtek a szavára! Azt mondják testvéreitek, akik gyûlölnek, és a nevemért kitaszítanak benneteket: "Mutassa meg dicsõségét az Úr, hadd lássuk örömötöket!" Csakhogy szégyenben maradnak.

6. Lárma hangzik a város felõl, zúgás a templom felõl. Az Úr szava hallatszik, aki megfizet ellenségeinek.

7. Mielõtt (Sion) vajúdott volna, már szült is. Mielõtt rájöttek volna a szülés fájdalmai, fiúgyermeknek adott életet.

8. Ki hallott valaha ilyesmit, ki látott ehhez hasonlót? Jöhet-e világra egy ország egyetlen nap alatt? Megszülethet-e egy nemzet egy pillanat alatt? Mert Sion éppen csak vajúdni kezdett, máris megszülte fiait.

9. Vajon én, aki megnyitom a méhet, tán nem akarom a szülést is? - mondja az Úr. És én, aki akarom a szülést, tán bezárom a méhet? - mondja Istened.

10. Örülj, Jeruzsálem, s ujjongjatok ti is mind, akik szeretitek! Örüljetek és vigadjatok, akik gyászoltatok miatta!

11. Hogy tejével táplálkozzatok és jóllakjatok vigasztalása ölén, és elteljetek gyönyörrel dicsõségének emlõjén.

12. Mert ezt mondja az Úr: Íme, kiárasztom rá a békét, mint folyamot; és mint kiáradt patakot a nemzetek dicsõségét. Ölükben hordozzák csecsemõiket, és a térdükön becézik õket.

13. Mert a fiút, akit az anyja vigasztal, úgy vigasztallak meg én is titeket; [Jeruzsálemben leltek vigasztalást.]

14. Ennek láttán örülni fog szívetek; csontjaitok, mint a fû, sarjadoznak. Szolgáinak az Úr megmutatja kezét, ám ellenségeire haragja vár.

15. Mert lám, tûzben érkezik az Úr, harci szerere akár a forgószél. Szabadjára engedi izzó haragját, fenyegetését a lobogó lángokban.

16. Mert az Úr tûz által fog ítéletet tartani, és a kardja által az emberek fölött, s bizony sokan lesznek, akiket az Úr megöl.

17. Azok meg, akik megszentelõdnek és megtisztulnak, hogy a berkekbe léphessenek, és ott a középen állóhoz szegõdhessenek, akik sertéshúst, csúszómászót és egeret esznek: az ilyenek tettei és tervei egyszerre semmivé válnak - mondja az Úr.

18. Íme eljövök, hogy összegyûjtsek minden népet és nyelvet. Eljönnek majd és meglátják dicsõségemet.

19. Jelet adok nekik; és azok közül, akik megszabadultak, elküldök néhányat a nemzetekhez: Tarsis, Put, Lud, Mosek, Ros, Tubál és Javán népéhez; aztán a távoli szigetekre, azokhoz, akik soha nem is hallottak rólam, és nem látták dicsõségemet. És hirdetni fogják dicsõségemet a nemzetek között.

20. Visszahozzák majd minden testvéreteket ajándékul az Úrnak a nemzetek közül; lovakon, kocsikon, hordágyakon, öszvéreken és tevéken hozzák majd õket szent hegyemre, Jeruzsálembe - mondja az Úr. Úgy, ahogy Izrael fiai hozzák az áldozati ajándékot tiszta edényekben az Úr templomába.

21. És közülük is választok majd papokat és levitákat magamnak - mondja az Úr.

22. Mert ahogy az új ég és az új föld, amelyeket majd alkotok, fennmarad színem elõtt - mondja az Úr, úgy fennmarad a ti nemzedéketek és nevetek is.

23. Akkor majd újholdról újholdra, szombatról szombatra minden ember eljön, hogy imádkozzék a színem elõtt - mondja az Úr.

24. És amikor kimennek, látni fogják azok holttestét, akik fellázadtak ellenem. Férgük nem pusztul el, és tüzük nem alszik ki. Iszonyodni fog tõlük minden ember.

“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina