1. Júda királyának, Acháznak uralkodása idején, aki Jotamnak, Uzija fiának volt a fia, felvonult Jeruzsálem ellen Arám királya, Razon és Remaljahu fia, Pekach, Izraelnek a királya, hogy ostrom alá fogják, de nem tudták bevenni.

2. Hírül vitték ezt Dávid házának s jelentették: "Arám már Efraimban táborozik." Erre úgy megremegett a király szíve és népének a szíve, mint ahogy megremegnek az erdõ fái a széltõl.

3. De az Úr azt mondta Izajásnak: "Menj el Acházhoz fiaddal, Seár-Jasubbal együtt. Ott találkozhatsz vele a Felsõ-tó vízvezetékének a végénél, a Kalló-mezõre vezetõ úton.

4. És ezt mondd majd neki: Vigyázz, õrizd meg nyugalmadat és ne félj! Ne remegjen a szíved ennek a két fadarabnak füstölgõ zsarátnokától,

5. és attól, hogy Arám, Efraim és Remaljahu fia elvesztésedre szövetkeztek, mondván:

6. Vonuljunk fel Júda ellen, hadd reszkessen, aztán ragadjuk magunkhoz, és tegyük meg Tabeel fiát királyává.

7. Ezt mondja az Úr: Nem következik ez be és nem így lesz,

8. hanem Damaszkusz csak Arám fõvárosa marad, Razon meg Damaszkusz feje. Még hatvanöt esztendõ, és Efraimot úgy szétszórják, hogy nem lesz többé nép.

9. Szamaria csak Efraim fõvárosa marad, Remaljahu fia meg Szamaria feje. Bizony, ha nem hisztek, nem maradtok meg.

10. Az Úr újra szólt Acházhoz. Azt mondta:

11. "Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtõl, akár az alvilág mélységeibõl, akár felülrõl a magasból."

12. De Acház így válaszolt: "Nem kérek jelet, nem kísértem az Urat."

13. Erre a próféta azt mondta: "Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek?

14. Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szûz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.

15. Aludttej és méz lesz a tápláléka, míg meg nem tanulja elvetni, ami gonosz, és a jót választani.

16. Mert mielõtt ez a gyermek még megtanulná, hogy ami gonosz, azt elvesse, és a jót válassza, pusztává lesz az az ország, amelynek két királya most rettegésben tart.

17. Rád, népedre és atyád házára olyan napokat hoz majd az Úr, amilyenek nem voltak, amióta Efraim elszakadt Júdától, [csak Asszíria királya (idején)]."

18. Azon a napon az Úr füttyszóval elhívja majd Egyiptomból, a Nílus vidékérõl a legyeket, és Asszíria földjérõl a méheket.

19. El is jönnek, és megtelepszenek a meredek völgyekben, a sziklák hasadékaiban, minden bozótban és minden legelõn.

20. Azon a napon az Úr leborotválja majd a Folyamon túlról bérelt borotvával, azaz Asszíria királya által a fejet és a test szõrét, sõt a szakállt is elveszi.

21. Azon a napon mindenki csak egy fejõstehenet és két juhot tart.

22. És a tej bõsége miatt, amit adnak, aludttej és méz lesz mindenkinek a tápláléka, aki csak életben marad ebben az országban.

23. Azon a napon minden helyet, ahol ezer ezüstöt érõ ezer szõlõtõ állt, bojtorján ver föl és gaz.

24. Nyíllal és íjjal lép be oda az ember, mert az egész ország csupa bojtorján s gaz lesz.

25. A hegyoldalakra, amelyeket kapával szoktak megkapálni, senki sem megy föl, annyira fél majd a bojtorjántól és a gaztól. Valamennyi a barmok legelõjévé lesz és juhok járnak rajta.

“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina