1. Ezt mondja az Úr: Tartsátok meg a törvényt: szabjátok tetteitek az igazsághoz, mert nemsokára eljön szabadításom és megnyilvánul igazságom.

2. Boldog az az ember, aki így tesz, és az emberfia, aki ehhez ragaszkodik; aki megtartja a szombatot, s vigyáz, nehogy megszentségtelenítse, és aki minden gonoszságtól óvakodik.

3. Az idegenek közül, akik az Úrhoz csatlakoznak, senki se mondja ezt: "Bizony, az Úr kizár népébõl." Még a herélt se mondja: "Jaj, én csak kiszáradt fa vagyok."

4. Mert az Úr ezt mondja: A herélteknek, akik megtartják a szombatot, azt választják, ami tetszésemre van, és hûségesen ragaszkodnak szövetségemhez,

5. helyet adok házamban és falaimon belül, és olyan nevet, amely több, mint a fiak és a lányok, örök nevet adok nekik, amely nem hal ki soha.

6. Az idegenek fiait meg, akik az Úrhoz csatlakoznak, hogy szolgáljanak neki, szeressék a nevét és a szolgái legyenek, aki megtartja közülük a szombatot s vigyáz, nehogy megszentségtelenítse, és ragaszkodik szövetségemhez,

7. azt mind elvezetem szent hegyemre, és örömmel töltöm el õket házamban, az imádság helyén. Elfogadom égõ- és véres áldozataikat oltáromon, mert házam minden nép számára az imádság háza lesz.

8. Ezt mondja Isten, az Úr, aki összegyûjti azokat, akik Izraelbõl szétszóródtak. Mások is vannak, akiket összegyûjtök azokhoz, akiket már összegyûjtöttem.

9. Gyertek enni, mezõnek vadjai, mind, és ti is, erdei vadak!

10. Az õrszemek mind vakok, semmit se vesznek észre. Néma kutyák mind, nem tudnak ugatni. Csak álmodoznak heverészve, csak szunyókálni szeretnek.

11. Telhetetlen kutyák, nem lehet õket jóllakatni. Pásztorok, de vigyázni nem tudnak. Mind a maguk útján járnak, ki-ki a saját hasznát lesi.

12. "Gyertek, hadd hozzak bort, igyunk mámorító italt, ittasodjunk meg! A holnapi nap éppolyan pompás lesz, mint a mai, sõt tán még annál is különb."

“Que Jesus reine sempre soberano no seu coração e o faça cada vez mais digno de seus divinos dons.” São Padre Pio de Pietrelcina