1. Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívûeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak.

2. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszújának napját. Hogy megvigasztaljam mind a gyászolókat,

3. és koszorút adjak a hamu helyébe, örömnek olaját a gyászruha helyett, a szomorúság lelke helyett meg ünnepi öröméneket. Az igaz élet tölgyeinek nevezik majd õket, akiket az Úr ültetett el, az õ dicsõségére.

4. Fölépítik az õsi romokat, és ami már rég pusztulásnak indult, azt helyreállítják. Újra fölépítik az elhagyott városokat, amelyek annyi nemzedéken át romokban hevertek.

5. Idegenek állnak elõ és legeltetik nyájaidat, szántóvetõid és vincellérjeid is más nemzetbõl valók lesznek.

6. Benneteket meg az Úr papjainak hívnak, és így neveznek: Istenünk szolgái. A nemzetek gazdagságát élvezitek majd, és kincseikkel ékesíthetitek magatokat.

7. Mivel kétszeres volt a gyalázatuk, hisz megvetés és leköpdösés volt a részük, azért kétszeres lesz az örökségük is az országban, és örökké tartó lesz az örömük.

8. Mert én, az Úr szeretem az igazságot, ám a rablást meg a gazságot gyûlölöm. Megjutalmazom õket hûségemben, és örök szövetséget kötök velük.

9. Sarjadékuk híres lesz a nemzetek között, és minden ivadékuk a népek körében. Akik látják õket, elismerik majd, hogy ez az a nemzedék, amelyet megáldott az Úr.

10. "Ujjongó örömmel örülök az Úrban, lelkem ujjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igaz élet köntösébe burkolt, mint a võlegényt, aki koszorút visel, és mint a menyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát.

11. Mert amint a föld megtermi növényeit, és a kert kisarjasztja a veteményeket, úgy sarjasztja ki az Úr az igazságosságot, és a magasztalást, minden nép színe elõtt."

“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina