1. Kiálts teli torokból, ne kíméld magad, emeld föl hangodat, mint a harsona. Hirdesd népemnek hûtlenségét, Jákob házának a bûneit.

2. Mert hiszen napról napra keresnek, és szeretnék megismerni útjaimat, mint olyan nemzet, amely az igazsághoz szabja tetteit, és nem hagyja el Istenének törvényét. Igaz ítéletet követelnek tõlem, és Isten közelségét óhajtják:

3. "Miért böjtölünk, ha nem látod meg, és miért sanyargatjuk magunkat, ha nem veszed észre?" De lám, még a böjtöléstek napján is csak a hasznot keresitek, és sanyargatjátok munkásaitokat.

4. Veszekedés és perlekedés közt böjtöltök, és ököllel ütitek le a szegényt. Bizony, mostani böjtöléstek soha nem szerez nektek meghallgatást a magasságban.

5. Talán az ilyen böjt tetszik nekem, és ilyen az a nap, amelyen az ember megsanyargatja magát? Lehajtjátok fejeteket, mint a káka, és zsákot meg hamut teríttek magatok alá: ezt nevezitek ti böjtnek, olyan napnak, amely tetszik az Úrnak?

6. Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát!

7. Törd meg az éhezõnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elõl!

8. Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Elõtted halad majd igazságod, és az Úr dicsõsége lesz a hátvéded.

9. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgõ szavadra így felel: Nézd, itt vagyok! Ha eltávolítod körödbõl az igát, az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet,

10. ha odaadod az éhezõnek kenyeredet, és jóllakatod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod déli verõfényre változik.

11. Maga az Úr vezérel szüntelen, s még a kietlen helyeken is felüdít. Erõvel tölti el tagjaidat, olyan leszel, mint az öntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek vize nem apad el soha.

12. Újra felépíted az õsi romokat, és helyreállítod a régi nemzedékek építette alapfalakat. A rések betöltõjének neveznek majd, és a romba dõlt házak felépítõjének.

13. Ha óvakodsz attól, hogy járj-kelj szombaton, és a hasznot hajhászd szent napomon; ha a szombatot gyönyörûnek nevezed, és az Úrnak szentelt napot dicsõségesnek; ha megtiszteled azzal, hogy tartózkodsz a jövés-menéstõl, a haszonleséstõl és a mihaszna beszédtõl:

14. akkor boldog leszel az Úrban; fölvezetlek gyõztesként a föld magaslataira, és élvezni fogod atyádnak, Jákobnak örökrészét. Igen, az Úr szája mondta ezt így.





A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina