1. Fenyegetõ jövendölés Egyiptom ellen: Lám, az Úr gyors felhõn szállva Egyiptomba érkezik. Egyiptom bálványai megremegnek színe elõtt, és az egyiptomiaknak megolvad a szívük keblükben.

2. Akkor fellázítom egymás ellen az egyiptomiakat, és harcolni fog testvér a testvér ellen, barát a barát ellen, a város a város ellen, ország az ország ellen.

3. És megtörik Egyiptomnak a lelke bensejében, minden tervét felforgatom. Ezért bálványaikat és varázslóikat kérdezik meg, a holtak szellemeit és a jövendõmondókat.

4. Kegyetlen úr kezébe adom Egyiptomot, s szigorú király fog uralkodni rajtuk - a Seregek Ura mondja ezt.

5. Elapadnak a Nílus vizei, a Folyam teljesen kiszárad.

6. A csatornák elposványosodnak, Egyiptom folyói elsekélyesednek s kiszáradnak. Elfonnyad a nád és a sás

7. s minden rét a Nílus partjain. Kiszáradnak a vetések is, kiasznak s nem lesznek többé.

8. Búsulnak majd a halászok, s gyászolni fognak, akik a Nílusba horgot vetnek. Azok is, akik a vízen szétterítik hálóikat, keseregni fognak.

9. Kudarcot vallanak, akik lennel foglalkoznak, akik fésülik és fehér gyolccsá szövik.

10. A takácsok tönkremennek, s a napszámosok szívét gond emészti.

11. Bizony, esztelenek Szoán fejedelmei, s a fáraó legbölcsebb tanácsosai balgák. Hogy is mondhatjátok a fáraónak: "Bölcsek tanítványa vagyok, õsi, királyi nemzetségbõl való."

12. Nos, hol vannak most a bölcseid? Álljanak elõ és mondják meg: Mit határozott a Seregek Ura Egyiptom felõl?

13. Szoán fejedelmei esztelenek lettek, Nof fõemberei tévedtek. Egyiptomot tévútra vitték tartományainak kormányzói.

14. Az Úr elárasztotta õket a szédelgés szellemével. Így Egyiptom olyan tántorgó lett vállalkozásaiban, mint ahogy a részeg tántorog okádékában.

15. Ezért Egyiptom nem vihet végbe semmit sem, hiába próbálja akár a fej, akár a farok, akár a pálma, akár a káka.

16. Azon a napon az egyiptomiak olyanok lesznek, mint az asszonyok: félni fognak és rettegni, amikor a Seregek Ura fölemeli ellenük a kezét.

17. Akkor Júda földje rémületére lesz Egyiptomnak, ha csak említi is valaki, már megijed Egyiptom attól, amit a Seregek Ura határozott ellene.

18. Azon a napon öt olyan város lesz Egyiptomban, ahol Kánaán nyelvén beszélnek, és a Seregek Urának nevére esküsznek, az egyiknek "a Nap városa" lesz a neve.

19. Azon a napon oltára lesz az Úrnak Egyiptom országának belsejében, és emlékoszlopa lesz az Úrnak a határhoz közel.

20. Mindkettõ jel lesz és bizonyság a Seregek Ura számára Egyiptom földjén. És ha a szorongatás idején az egyiptomiak az Úrhoz kiáltanak, szabadítót küld nekik, hogy megoltalmazza és megmentse õket.

21. Az Úr kinyilatkoztatja magát nekik, és az egyiptomiak elismerik az Urat azon a napon, sõt véresáldozatokkal és ételáldozatokkal fognak hódolni neki. Fogadalmat is tesznek az Úrnak és teljesítik is.

22. És akkor, bár kemény csapásokkal sújtja az Úr az egyiptomiakat, de meg is gyógyítja õket: megtérnek ugyanis az Úrhoz, és õ meghallgatja és meggyógyítja õket.

23. Azon a napon út vezet majd Egyiptomból Asszíriába. Az asszírok Egyiptomba járnak, az egyiptomiak meg Asszíriába, és az egyiptomiak Asszíriával együtt szolgálnak az Úrnak.

24. Azon a napon Egyiptomhoz és Asszíriához csatlakozik harmadikként Izrael, mint áldás a föld közepén.

25. És a Seregek Ura így fog áldást mondani: "Áldott legyen az én egyiptomi népem, kezemnek mûve, Asszíria és örökségem, Izrael."

“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina