Encontrados 190 resultados para: örök

 • Ha a szivárvány megjelenik a felhõkön, látni fogom, és megemlékezem az örök szövetségrõl, amely fennáll Isten és minden élõlény meg minden test között a földön." (Teremtés könyve 9, 16)

 • Neked, és utánad utódaidnak adom a földet, amelyen most mint jövevény tartózkodol: Kánaán egész földjét örök birtokul, és én Istenük leszek." (Teremtés könyve 17, 8)

 • Tehát a házban született és pénzen vásárolt szolgát is körül kell metélni. Testeteken viselt szövetségem legyen örök szövetség. (Teremtés könyve 17, 13)

 • De Isten ezt válaszolta: "Nem úgy! Feleséged, Sára ajándékoz meg fiúval téged, s te majd az Izsák nevet adod neki. Szövetségemet örök szövetséggé teszem vele, én pedig az õ és õutána leszármazottainak Istene leszek. (Teremtés könyve 17, 19)

 • Megáldott és így szólt: Nézd, termékennyé teszlek, megsokasítlak és népek sokaságává teszlek. Ezt a földet utánad örök idõkre birtokul adom utódaidnak. (Teremtés könyve 48, 4)

 • a kalász és a virág áldásának bõségével, az örök hegyek, az õsi halmok áldásának bõségével. Ez mind szálljon József fejére, a testvérei közül kiválasztott fejének tetejére. (Teremtés könyve 49, 26)

 • Tartsátok meg a kovásztalan kenyerek ünnepét, mivel ezeken a napokon vezettem ki csoportjaitokat Egyiptom földjérõl. Tartsátok meg ezt a napot nemzedékrõl nemzedékre: örök törvény ez. (Kivonulás könyve 12, 17)

 • A bizonyság sátorában, a bizonyságot eltakaró függönyön kívül helyezze el õket Áron és fiai, hogy estétõl reggelig égjenek az Úr elõtt. Legyen ez Izrael fiai számára örök kötelezettség minden nemzedéken át. (Kivonulás könyve 27, 21)

 • Áron és fiai viseljék ezeket, amikor bemennek a találkozás sátorába, vagy amikor az oltárhoz lépnek, hogy ellássák a szolgálatot a szentélyben. Így nem vonnak vétket magukra és nem lakolnak halállal. Örök törvény ez Áron és utódai számára. (Kivonulás könyve 28, 43)

 • kösd át az övvel, s tedd fejükre a fejkendõt. Örök rendelkezéssel pappá teszem õket. (Kivonulás könyve 29, 9)

 • Ezek Áronnak és fiainak járnak, mint Izrael fiaitól kapott örök járandóság. Ez ugyanis lengetéssel felajánlott áldozat, s azt Izrael fiainak közösségi áldozatából le kell adni, mint az Úrnak járó részt. (Kivonulás könyve 29, 28)

 • Meg kell mosniuk kezüket és lábukat, nehogy meghaljanak. Örök elõírás ez az õ számára, és utódai számára, nemzedékrõl nemzedékre." (Kivonulás könyve 30, 21)


“Meu Deus, perdoa-me. Nunca Te ofereci nada na minha vida e, agora, por este pouco que estou sofrendo, em comparação a tudo o que Tu sofreste na Cruz, eu reclamo injustamente!” São Padre Pio de Pietrelcina