1. Zengj éneket, te meddõ, aki nem szültél; hallasd örömöd szavát s ujjongj, te, aki nem vajúdtál. Mert az elhagyottnak több fia lesz, mint akinek férje van - mondja az Úr.

2. Tedd tágassá sátradban a helyet, és hajlékod kárpitjait feszítsd ki bátran. Hosszabbítsd meg a köteleket, és erõsítsd meg a szegeket,

3. mert kiterjedsz jobbra és balra. Nemzetséged hatalmába keríti a nemzeteket, és benépesíti az elhagyott városokat.

4. Ne félj, nem fogsz megszégyenülni, ne pirulj, nem ér gyalázat! Sõt elfelejted ifjúkorod szégyenét, és özvegységed gyalázatára nem kell emlékezned többé.

5. Mert maga Teremtõd lesz a hitvesed, a Seregek Ura a neve. Izrael Szentje lesz a Megváltód, akit az egész föld Istenének hívnak.

6. Igen, mint egy elhagyott és bánkódó lelkû asszonyt, visszahív az Úr. Mert eltaszíthatja-e valaki ifjúkori feleségét? Istened mondja ezt.

7. Igaz, elhagytalak egy röpke pillanatra, de most nagy irgalommal visszafogadlak.

8. Amikor haragom fölgerjedt, egy pillanatra elrejtettem elõled arcomat. De most örökre szóló irgalommal megkönyörülök rajtad. Az Úr mondja ezt, a te Megváltód.

9. Úgy vagyok most, mint Noé napjaiban, amikor megesküdtem, hogy Noé vízözöne nem borítja el többé a földet. Így esküszöm, hogy többé nem haragszom rád, és nem is fenyítelek meg.

10. Mert a hegyek megindulhatnak, és megrendülhetnek a halmok, de az én szeretetem nem hagy el soha, és veled kötött békeszövetségem nem inog meg. Az Úr mondja ezt, aki megkönyörült rajtad.

11. Ó, te szegény, akit annyi vihar tépett, s akinek nincs vigasztalása! Nézd, köveidet ólomporba foglalom, és zafírokra alapítalak.

12. Rubinból csinálok neked bástyákat, kristályból kapukat és drágakövekbõl falakat.

13. Fiaid mindnyájan az Úr tanítványai lesznek, békés jólétet adok gyermekeidnek.

14. Igazságosság lesz az alapod, és elkerül a nyomorúság, nem kell hát semmitõl félned. Elkerül a rettegés, nem is közelíthet hozzád.

15. Ha valaki megtámad, abban nem lesz részem, s aki megtámad, az elvész miattad.

16. Nézd, én teremtettem a kovácsot, aki fújtatva éleszti a tûzben a parazsat, és fegyvert csinál, céljának megfelelõt. De én teremtettem a pusztítót is, aki használhatatlanná teszi.

17. Egy fegyver sem arat sikert, amelyet ellened kovácsoltak, és megszégyenítesz minden nyelvet, amely perbe száll veled. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és a gyõzelem, amelyet neki juttatok - mondja az Úr.

“Seria mais fácil a Terra existir sem o sol do que sem a santa Missa!” São Padre Pio de Pietrelcina