1. Íme, igazságosan uralkodik egy király, és a fejedelmek a törvény szerint ítélkeznek.

2. Olyan lesz mindegyikük, mint a rejtekhely a szél elõl, mint a menedék a viharban, mint a patakok vize a szárazságban, és a magas szikla árnyéka a szomjas földön.

3. A látók nem csukják be a szemüket, és a hallók füle felfigyel.

4. Az esztelenek szíve megtanulja a bölcsességet, s a dadogók nyelve érthetõen beszél.

5. A balgát nem nevezik többé nemesnek, s nem mondják becsületesnek az álnokot.

6. Mert a balga balgaságot beszél, és szíve gonoszságot forral, hogy istentelenséget vigyen végbe, és álnokul az Úr ellen szóljon; hogy éhen hagyja az éhezõket, és megtagadja az italt a szomjazóktól.

7. Az álnok ember fegyverei igen gonoszak: mert gonosz terveket kovácsol, hogy hazug beszéddel tönkretegye a szegényt, még akkor is, ha bebizonyítja igazát.

8. Ám a nemes nemeshez méltóan gondolkodik, és kitart a nemes dolgokban.

9. Ti könnyelmû asszonyok, figyeljetek! Halljátok meg szavamat! Elbizakodott nõk, hallgassatok ide!

10. Esztendõ múltán, rövid idõn belül remegni fogtok, ti elbizakodottak, mert vége lesz a szüretnek, és a gyümölcsszedés ideje nem jön el többé.

11. Reszkessetek, könnyelmû asszonyok, remegjetek, elbizakodottak! Vessétek le ruhátokat, vetkõzzetek le, és öltsetek magatokra gyászruhát!

12. Verjétek melleteket a gyönyörû mezõkért, a termékeny szõlõkért,

13. népem szántóföldjéért, amelyet tövis és bojtorján ver föl, és minden boldog otthonért, a boldog városért!

14. Mert üresen állnak a paloták, a zajos város elhagyatott, az Ófel és az Õrhely búvóhellyé lett örökre, vadszamarak tanyája, nyájak legelõje.

15. És újra kiáradt ránk a lélek a magasból. Akkor a sivatag gyümölcstermõ kert lesz, a kert meg olyan, mint az erdõ.

16. Jog lakik majd a pusztaságban, és igazságosság tanyázik a gyümölcsöskertben.

17. Az igazságosság békét terem, az igazságnak meg biztonság lesz a gyümölcse mindörökre.

18. Népem békességben lakik majd otthonában, biztonságos hajlékokban, gondtalan nyugalomban.

19. De földre sújtják az erdõt, és a várost megalázzák.

20. Ti azonban boldogan vettek majd a vizek partján, és szabadjára engeditek az ökröt és a szamarat.

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina