1. Azon a napon hét asszony ragad majd meg egy férfit, és azt mondja: "A saját kenyerünket esszük, és a magunk ruhájába öltözünk. Csak a nevedet hadd viselhessük, szabadíts meg minket a gyalázattól!"

2. Azon a napon az Úr sarjadéka ékes lesz és dicsõséges. És a föld gyümölcse díszére és dicsõségére lesz azoknak, akik Izraelbõl megmaradnak.

3. Aki Sionból megmenekül és Jeruzsálembõl életben marad: azt mind szentnek hívják majd, és följegyzik Jeruzsálemben az élõk közé.

4. Amikor majd az Úr lemossa Sion leányáról a szennyet, és megtisztítja Jeruzsálemet a vér bûnétõl az ítélet lelkével és a tûz lelkével:

5. akkor eljön az Úr, és megpihen Sion hegyének egész vidéke fölött, és azok fölött, akik oda gyülekeztek. Olyan lesz számukra, mint a felhõ nappal, és mint a füst s a lobogó tûz éjjel. Mert mindenekelõtt az Úr dicsõsége lesz nekik a tetõ

6. és a sátor a nappali forróság ellen, az szolgál védelemül és rejtekhelyül a vihar és az esõ ellen.

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina