1. Azon a napon az Úr meglátogatja kemény, nagy és erõs kardjával a leviatánt, a gyors kígyót, a leviatánt, a tekergõ kígyót, és megöli a tengeri sárkányt.

2. Azon a napon ez az ének hangzik a színbort termõ szõlõrõl:

3. Én, az Úr vagyok az õrzõje, folyton-folyvást öntözöm, nehogy lehulljon a lombja. Éjjel-nappal õrködöm felette.

4. Harag már nincs bennem. De ha bogáncsot s bojtorjánt találnék benne, harcba szállnék ellene és felgyújtanám.

5. Igen, csak hogy oltalmat keressetek, s hogy békét kössetek velem, békét énvelem.

6. Az eljövendõ napokban gyökeret ver Jákob, Izrael kihajt és virágba borul, és betölti gyümölcsével az egész földet.

7. Vajon úgy verte õt is az Úr, mint azokat, akik õt verték? Vagy úgy fenyítette tán meg, mint ahogy fenyítõit megfenyítette?

8. Bosszút áll rajtuk: elvetette s számûzte, heves viharával elfújta õket a keleti szél napján.

9. Úgy nyer bocsánatot Jákob gonoszsága, és vétke kiengesztelésének az lesz a gyümölcse, hogy minden oltárkövét, mint a mészkövet, porrá zúzza, és bálványok meg Nap-oszlopok sehol sem állnak többé.

10. Mert az erõs város pusztasággá lett, és elhagyatott, akár a sivatag. Borjú legelészik benne, s olykor elhever, majd lerágja gyér hajtásait.

11. Ha elszáradnak a gallyai, letörik õket, aztán jönnek az asszonyok, s tûzre vetik. Mert érteni nem tudó nép ez, ezért Teremtõje nem is kegyelmez neki, és aki alkotta, nem lesz hozzá irgalmas.

12. Azon a napon majd cséplést tart az Úr a Folyam medrétõl Egyiptom patakjáig. Aztán összegyûjt benneteket egyenként, Izrael fiai.

13. Azon a napon megfújják majd a nagy harsonát, erre eljönnek, akik Asszíria földjén vesztek el, és azok is, akiket Egyiptomba számûztek, és imádják az Urat a szent hegyen, Jeruzsálemben.

“Um filho espiritual perguntou a Padre Pio: Como posso recuperar o tempo perdido? Padre Pio respondeu-lhe “Multiplique suas boas obras!” São Padre Pio de Pietrelcina