1. Ti szomjazók, gyertek a vizekre mind, és bár nincsen pénzetek, siessetek ide! Vegyetek ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz nélkül bort és tejet.

2. Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, ami jól nem lakat? Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jót esztek, és kövér falatokban lesz részetek.

3. Fordítsátok ide a fületek és gyertek ide hozzám; hallgassatok rám, és élni fog lelketek. Örök szövetséget kötök veletek, a Dávidnak megígért irgalom jegyében.

4. Nézd, tanúul rendeltelek a népeknek, vezérül és parancsolóul a nemzeteknek.

5. Olyan nemzeteket hívsz majd meg, amelyeket nem ismertél, és olyanok sietnek hozzád, amelyek nem ismertek, az Úrért, a te Istenedért, Izrael Szentjéért, aki majd megdicsõít.

6. Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van!

7. Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bûnös; térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bõkezû a megbocsátásban.

8. Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok - mondja az Úr.

9. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim - a ti gondolataitoknál.

10. Amint az esõ és a hó lehull az égbõl, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termõvé, gyümölcsözõvé teszi, hogy magot adjon a magvetõnek és kenyeret az éhezõnek,

11. éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.

12. Azért örömmel vonultok majd ki, békében vezet utatok. A hegyek és halmok örömujjongásban törnek ki elõttetek, és a mezõnek minden fája tapsol majd.

13. Ciprusfenyõ sarjad a tövisbokor helyett, és a bogáncs helyett mirtusz fakad. Az Úr dicsõségére következik ez be mind, eltörölhetetlen örök jelül.Livros sugeridos


“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.