1. Lamuelnek, Massza királyának szavai, amelyekkel az anyja oktatta:

2. Mi van veled, fiam, méhemnek magzata, fogadalmam fia?

3. Erõdet ne add az asszonyoknak, sem részedet a királyok megbuktatóinak.

4. Nem illik a királyhoz, Lamuel, nem illik a királyhoz bort inni, sem a fejedelemhez erõs italra vágyni.

5. Aki iszik, megfeledkezik a törvényrõl, és megcsorbítja az elnyomottak jogát.

6. A kétségbeesõ kapjon erõs italt, és a bort az elkeseredettnek adjátok.

7. Hadd igyék, aztán felejtse nyomorát, és ne gondoljon többé a kínjaira.

8. Nyisd ki a szádat ahelyett, aki néma, a gyámoltalanok ügye védelmében.

9. Nyisd ki a szádat és dönts igazságosan, szerezz érvényt a szegény s elnyomott igazának!

10. Derék asszonyt ki talál? Értéke a gyöngyét messze meghaladja.

11. Férje (egész) szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele.

12. Mindig a javára van, sose a kárára, életének minden napján.

13. Elõteremti a gyapjút és a kendert, és mindent beszerez, ügyes kézzel.

14. Olyan, mint a kalmárok hajója: messze földrõl szállítja az élelmet.

15. Bár még éjszaka van, már fölkel, és ellátja a háza népét eledellel, szolgálólányait egy egész napra valóval.

16. Szántóföld után néz és meg is szerzi, szõlõt telepít a keze munkájából.

17. Jól körülköti derekát az övével, és nekifeszíti karját a munkának.

18. Tudja, hogy jó hasznot hajt, éjnek idején sem alszik ki lámpája.

19. Kinyújtja a karját a guzsaly után, és a kezével megfogja az orsót.

20. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szûkölködõnek meg a karját nyújtja.

21. Nem kell féltenie háza népét a hótól: egész háza népét ellátta kettõs ruhával,

22. és takarókat is csinált magának. Ruhája bársonyos len és bíbor gyapjú.

23. Férjét a kapuknál igen nagyra tartják, hogyha tanácsban ül az ország véneivel.

24. Ingeket is készít és eladja õket, öveket is árul a kereskedõnek.

25. Az erõ érzete veszi körül, vidáman néz a jövendõ elé.

26. Ha kinyitja a száját, bölcsen beszél, jóságos tanítás (árad) a nyelvérõl.

27. Szemmel tartja háza népének munkáját, a tétlen lustaság nem kenyere.

28. Kiállnak fiai, s boldognak hirdetik, a férje is fölkel és így dicséri:

29. "Sok asszony megmutatta, milyen derék, de te felülmúlod õket, mind valamennyit!"

30. Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó, de az okos asszonynak kijár a dicséret.

31. Magasztaljátok keze munkájáért, a városkapuknál dicsérjék tetteit!

“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina