1. Fericit este bărbatul unei soţii bune şi numărul zilelor sale se va dubla!

2. Femeia bărbătoasă face bucurie âsoţului ei şi va umple anii lui cu pace!

3. Femeia bună este o parte bună şi va fi dată ca parte celor care se tem de Domnul.

4. Fie bogat, fie chiar sărac, inima lui este bună, în orice vreme, chipul lui, vesel.

5. De trei [lucruri] se teme inima mea şi în faţa celui de-al patrulea mă înspăimânt: calomnia din cetate, aglomeraţia mulţimii şi vorbirea mincinoasă: toate sunt mai rele decât moartea.

6. Durere a inimii şi jale este femeia geloasă pe altă femeie şi bici al limbii, cea care se amestecă în toate.

7. Jug de boi care se clatină este femeia rea: cine o stăpâneşte este ca unul care apucă un scorpion.

8. Mânie mare este femeia beţivă şi ruşinea ei nu şi-o va ascunde.

9. Desfrânarea unei femei se cunoaşte de la semeţia ochilor şi de la pleoapele ei.

10. Stabileşte pază pentru o fiică uşuratică, ca să nu găsească răgaz şi să se folosească!

11. Păzeşte-te de ochiul neruşinat şi nu te mira dacă greşeşte cu tine!

12. Precum călătorul însetat îşi deschide gura şi bea din orice apă apropiată, la fel ea se aşază înaintea oricărui ţăruş şi-şi deschide tolba înaintea săgeţii.

13. Graţia femeii îl va încânta pe soţul ei şi ştiinţa ei îi va întări oasele.

14. Dar al Domnului este femeia tăcută, nu există egal pentru cea cu sufletul educat.

15. Har peste har este femeia pudică şi nu poate fi cântărită cea cu sufletul înfrânat.

16. Soarele se înalţă în înălţimile Domnului şi frumuseţea femeii bune [se vede] în ordinea casei sale.

17. Candela străluceşte pe candelabrul sfânt şi frumuseţea chipului, pe o statură potrivită.

18. Coloane de aur pe temelii de argint şi picioare frumoase pe călcâie solide.

19. Fiule, păstrează-ţi sănătatea când eşti în floarea vârstei şi nu da puterea ta străinilor!

20. Căutând pe tot câmpul partea ta fertilă, seamănă sămânţa ta încrezător în neamul tău bun!

21. Astfel, urmaşii tăi care vor fi, având curajul neamului bun, se vor preamări.

22. Femeia plătită este considerată asemenea unui scuipat, dar cea căsătorită este socotită ca un turn al morţii pentru cei care o ating.

23. Femeia nelegiuită este dată ca parte celui fărădelege, dar cea pioasă i se dă celui care se teme de Domnul.

24. Femeia neruşinată caută fărădelegea, dar fiica pudică este rezervată chiar şi cu soţul.

25. Femeia uşuratică este considerată ca un câine, dar cea care are ruşine se va teme de Domnul.

26. Femeia care-şi cinsteşte propriul soţ va apărea înţeleaptă tuturor, dar cea care-l necinsteşte va fi cunoscută tuturor ca nelegiuită din cauza aroganţei. Fericit este bărbatul femeii bune, căci numărul anilor lui va fi dublu!

27. Femeia care ţipă şi e vorbăreaţă este ca o trâmbiţă de război care se foloseşte la retragere; sufletul oricărui om [care locuieşte cu ea] este asemenea acelora care-şi petrec viaţa în învălmăşeala războiului.

28. Pentru două [lucruri] se întrisează inima mea şi pentru al treilea îmi vine mânia: războinicul lipsit din cauza sărăciei, bărbaţii pricepuţi, dacă sunt dispreţuiţi, cel care se întoarce de la dreptate la păcat: Domnul îl va pregăti pentru sabie.

29. Cu greu va scăpa negustorul de greşeală şi nu va fi îndreptăţit de păcat traficantul.

“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina