1. Azért mondtam el ezeket, nehogy megbotránkozzatok.

2. Kizárnak benneteket a zsinagógákból, s eljön az óra, amikor az, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz vele az Istennek.

3. Így fognak veletek bánni, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem.

4. Azért mondtam el ezeket, hogy ha majd eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy elõre megmondtam nektek. Kezdetben nem beszéltem róla, hiszen veletek voltam.

5. Most elmegyek ahhoz, aki küldött. De senki sem kérdezi közületek: Hova mégy?

6. Inkább szomorúság tölti el szíveteket, amiért ezt mondtam.

7. De az igazságot mondtam: Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm.

8. Amikor eljön, meggyõzi a világot a bûnrõl, az igazságról és az ítéletrõl.

9. A bûnrõl, amiért nem hittek bennem.

10. Az igazságról, hogy az Atyához megyek, s többé nem láttok.

11. Az ítéletrõl, mivel a világ fejedelme ítélet alá esett.

12. Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erõsek.

13. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, õ majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendõt fogja hirdetni nektek.

14. Megdicsõít engem, mert az enyémbõl kapja, amit majd hirdet nektek.

15. Minden, ami az Atyáé, az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémbõl kapja, amit majd hirdet nektek.

16. Rövid idõ s már nem láttok, ismét rövid idõ s viszontláttok."

17. A taníványok közül néhányan elkezdtek tanakodni: "Mit akarhat ezzel mondani: Rövid idõ, s már nem láttok, ismét rövid idõ, és viszontláttok? És hogy: az Atyához megyek?"

18. Így töprengtek: "Mi az, hogy rövid idõ? Nem értjük, mit akar vele mondani."

19. Jézus észrevette, hogy meg akarják tõle kérdezni, azért így szólt hozzájuk: "Azon tanakodtok egymás közt, hogy azt mondtam: Rövid idõ s már nem láttok, ismét rövid idõ és viszontláttok?

20. Bizony, bizony, mondom nektek: Ti sírtok majd és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Szomorkodtok, de szomorúságotok örömre változik.

21. Az asszony is szomorú, aki szül, mert elérkezett az órája. Amikor azonban megszületik a gyermeke, azon való örömében, hogy ember született a világra, nem gondol többé a gyötrelmeire.

22. Így most ti is szomorúak vagytok. De viszontlátlak benneteket, s akkor majd örül a szívetek, és örömötöket nem veheti el tõletek senki.

23. Azon a napon már nem kérdeztek tõlem semmit. Bizony, bizony mondom nektek: Bármit kértek az Atyától a nevemben, megadja nektek.

24. Eddig nem kértetek semmit a nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen.

25. Ezeket képekben mondtam el nektek. De elérkezik az óra, amikor már nem beszélek képekben, hanem nyíltan hirdetem nektek az Atyát.

26. Azon a napon majd a nevemben kértek, s nem mondom azt nektek, hogy kérem értetek az Atyát,

27. mert az Atya maga is szeret titeket, mivel ti is szerettetek, és hittétek, hogy az Atyától jöttem.

28. Eljöttem az Atyától, a világba jöttem, de most itthagyom a világot, és visszatérek az Atyához."

29. Erre a tanítványok megjegyezték: "Most már nyíltan beszélsz, nem képekben.

30. Így világossá vált elõttünk, hogy mindent tudsz, s nincs szükséged rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy az Istentõl jöttél."

31. Jézus így felelt: "Most hiszitek?

32. Eljön az óra, s már itt is van, amikor szétszéledtek, ki-ki megy a maga útjára, s magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.

33. Azért mondtam el ezeket nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyõztem a világot."

“Combata vigorosamente, se está interessado em obter o prêmio destinado às almas fortes.” São Padre Pio de Pietrelcina