1. (A karvezetõnek, nyolc húrra - Dávid zsoltára.)

2. Jöjj, segíts, Uram, az igazak eltûnnek, az emberek közt megszûnt a hûség.

3. Ki-ki képmutatóan beszél társával, ajkán és szívében álnoksággal.

4. Semmisíts meg, Uram, minden hazug ajkat s a dicsekvõ nyelvet,

5. azokét, akik mondják: "Nyelvünkben az erõnk, ajkunk a segítõnk - ki lehet úrrá felettünk?"

6. De szól az Úr: "Fölkelek, mert a gyöngéket elnyomták, a szegények sóhajtoznak, és szabadulást viszek mindenkinek, aki sóvárogja."

7. Az Úr szava egyenes beszéd, kipróbált ezüst, salaktalan, hétszer tisztított.

8. Uram, te megvédesz bennünket, mindörökre megszabadítasz e nemzedéktõl.

9. A gáncsoskodók körös-körül ólálkodnak, az emberek fiaiban fölgyülemlett az aljasság.

“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina