1. Egyiptom földjérõl való kivonulásuk után a második év második hónapjának elsõ napján így szólt az Úr Mózeshez a megnyilatkozás sátorában a Sínai pusztán:

2. "Vegyétek mind számba Izrael fiainak egész közösségét, nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva az összes férfit, egyenként.

3. Húsz évtõl fölfelé, te és Áron vegyétek számba mind, aki alkalmas hadi szolgálatra Izraelben, csoportonként.

4. Közben legyen mindig a segítségetekre valaki a törzsbõl, mégpedig a családoknak a feje."

5. Ezek azoknak a férfiaknak a nevei, akiknek mellettetek kell állniuk:

6. Ruben törzsébõl Elicur, Sedeur fia; Simeon törzsébõl Selumiel, Curisaddai fia;

7. Júda törzsébõl Nachson, Amminadab fia;

8. Isszachar törzsébõl Netaneel, Cuár fia;

9. Zebulun törzsébõl Eliab, Helon fia;

10. József fiai közül: Efraim törzsébõl Elisama, Ammihud fia; Manassze törzsébõl Gamliel, Pedacur fia;

11. Benjamin törzsébõl Abidan, Gidoni fia;

12. Dán törzsébõl Achiezer, Ammisaddai fia;

13. Áser törzsébõl Pagiel, Ochran fia;

14. Gád törzsébõl Eljazaf, Reuel fia;

15. Naftali törzsébõl Achira, Enan fia.

16. Ezek a közösségbõl kiválasztottak, atyáik törzsének vezérei, Izrael ezreinek a fejei.

17. Így hát Mózes és Áron maguk mellé vették ezeket a férfiakat, akiket név szerint kijelöltek nekik,

18. és a második hónap elsõ napján összegyûjtötték az egész közösséget, hogy a családok jegyzékébe való fölvételüket a nemzetségek és családok rendjében megejtsék, név szerint felsorolva õket, húsz évtõl fölfelé, egyenként,

19. amint az Úr megparancsolta Mózesnek. Így vették számba õket a Sínai pusztában.

20. Rubennek, Izrael elsõszülöttének a fiai, az õ leszármazottaik, nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, egyenként, húsz évtõl fölfelé az összes férfi, mind, akik alkalmasak voltak hadba vonulásra,

21. és akiket Ruben törzsébõl vettek számba, 46500-at tettek ki.

22. Simeon fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, egyenként, húsz évtõl fölfelé valamennyi férfi, mind, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra,

23. és akiket Simeon törzsébõl vettek számba, 59300-at tettek ki.

24. Gád fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtõl fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra,

25. és akiket Gád törzsébõl vettek számba, 45650-et tettek ki.

26. Júda fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtõl fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadba vonulásra,

27. és akiket Júda törzsébõl vettek számba, 74600-at tettek ki.

28. Isszachár fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtõl fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra,

29. és akiket Isszachár törzsébõl vettek számba, 54400-at tettek ki.

30. Zebulun fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtõl fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadba vonulásra,

31. és akiket Zebulun törzsébõl vettek számba, 57400-at tettek ki.

32. József fiai közül Efraim leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtõl fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra,

33. és akiket Efraim törzsébõl vettek számba, 40500-at tettek ki.

34. Manassze fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtõl fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadba vonulásra,

35. és akiket Manassze törzsébõl vettek számba, 32200-at tettek ki.

36. Benjamin fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtõl fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra,

37. és akiket Benjamin törzsébõl vettek számba, 35400-at tettek ki.

38. Dán fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtõl fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadba vonulásra,

39. és akiket Dán törzsébõl vettek számba, 62700-at tettek ki.

40. Áser fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtõl fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra,

41. és akiket Áser törzsébõl vettek számba, 41500-at tettek ki.

42. Naftali fiainak leszármazottai nemzetségeik és családjaik rendjében, név szerint felsorolva, húsz évtõl fölfelé, mind, akik alkalmasak voltak hadba vonulásra,

43. és akiket Naftali törzsébõl vettek számba, 53400-at tettek ki.

44. Ezek voltak a számba vettek, akiket Mózes és Áron és Izrael vezérei - tizenkét férfi, mindegyik törzs és annak családjai számára mindig egy - számba vettek.

45. Izraelnek számba vett fiai összesen, családjaik szerint, húsz évtõl fölfelé, mindazok Izraelben, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra,

46. tehát a számba vettek mindnyájan 603550-et tettek ki.

47. De Lévi fiait nem számították közéjük családjaik szerint.

48. Így szólt az Úr Mózeshez:

49. "Lévi törzsét ne vedd számba, és számukat ne mérd fel Izrael fiainak sorában.

50. Inkább a tanúság sátrát bízd a levitákra, összes fölszerelésével és minden tartozékával együtt. Õk vigyék a sátort és minden fölszerelését, õk lássák el a szolgálatát, s ezért táborozzanak a sátor körül.

51. Ha föl kell szedni a sátort, Lévi fiai szedjék föl; ha pihenõt kell a sátorral tartani, Lévi fiai állítsák fel. Aki nem Lévi fia és hozzá közelít, halállal bûnhõdjék.

52. Míg Izrael fiai a maguk helyén - ki-ki a saját táborában és hadi jelvényeinél - táboroznak,

53. Lévi fiai a tanúság sátra körül üssenek tábort, nehogy rászálljon a harag Izrael fiainak közösségére. Így Lévi fiai lássák el a tanúság sátra körül a szolgálatot."

54. Izrael fiai így tettek, egészen úgy jártak el, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.


“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina