1. Énekeljetek új éneket az Úrnak, minden föld zengjen dalt az Úrnak!

2. Énekeljetek az Úrnak és áldjátok nevét, naponként hirdessétek üdvösségét!

3. Hirdessétek dicsõségét a pogányok között, csodatetteit minden nép elõtt!

4. Mert nagy az Úr és méltó a dicséretre, félelmetesebb õ minden istennél.

5. A népek minden istene üres káprázat, az Úr azonban az ég alkotója.

6. Elõtte fenség és méltóság, szentélyében hatalom s fényesség.

7. Adjatok az Úrnak, népek törzsei, adjatok az Úrnak tiszteletet és hatalmat!

8. Adjátok meg az Úrnak neve tiszteletét! Ígérjetek áldozatot és hozzátok színe elé,

9. szent udvarában imádjátok az Urat! Minden föld remegjen elõtte,

10. hirdessétek a pogányoknak: "Király az Úr!" Megszilárdította a földet, hogy ne inogjon, igazságosan kormányozza a népeket.

11. Örüljön az ég, ujjongjon a föld, vele együtt zengjen a tenger s ami benne van!

12. Vigadjon a rét és minden virága, örüljenek az erdõ fái az Úr színe elõtt!

13. Mert nézd, közeledik, jön, hogy kormányozza a földet. Igazságosan uralkodik majd a földkerekségen és hûségesen a népek fölött.

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre todo o bem que ela ainda pode fazer”. São Padre Pio de Pietrelcina