1. (A karvezetõnek a "Ne töröld el" szerint - miktam Dávidtól, amikor Saul odaküldött és õriztette a házát, hogy megölje.)

2. Ments meg elleneimtõl, Istenem, védelmezz azoktól, akik fölkelnek ellenem!

3. Ments meg a gonosz munkásoktól, szabadíts meg a gyilkos emberektõl!

4. Nézd, az életemre törnek, a hatalmasok összeesküsznek ellenem. Pedig nincs bennem bûn, Uram, nincsen vétek,

5. ártatlan vagyok, mégis rám törnek és megtámadnak. Ébredj föl, gyere velem szembe és lásd,

6. mert te, Uram, Seregek Ura, te vagy Izrael Istene! Ébredj föl és fenyítsd meg mind a pogányokat, a hûtleneket, ne kíméld õket!

7. Esténként visszatérnek és ordítanak, mint a kutyák, s kószálnak a városban.

8. Nézd, a szájuk tajtékzik, ajkukon kard: "Ki hall meg bennünket?"

9. De te, Uram, kineveted õket, csúffá teszel minden népséget.

10. Te vagy erõsségem, rád tekintek, Uram, te vagy Istenem, menedékem!

11. Jóságos Istenem segítségemre siet, Isten engedi, hogy ellenfelem fölé kerekedjem.

12. Pusztítsd el õket, Istenem, hogy népem ne feledje! Hatalmadban szórd szét és taposd el õket, Istenünk, védõpajzsunk!

13. Ajkuk minden szava bûn a szájukban - okozza vesztüket a gõg, átok és hazugság!

14. Pusztítsd el õket haragodban, veszítsd el õket végképp! Hadd legyen nyilvánvaló: Isten uralkodik Jákobban a föld határáig.

15. Esténként visszatérnek és ugatnak, mint a kutyák, s kószálnak a városban;

16. kóborolnak és élelmet keresnek, s ha nem laknak jól, még jobban vonítanak.

17. Én azonban hatalmadról énekelek, s már reggel örülök irgalmadnak. Mivel menedékem lettél, erõs vár, zaklatásom napján.

18. Neked énekelek, erõsségem, hiszen Isten az én váram, az én jóságos Istenem.

“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina