1. Pál, Isten szolgája és Jézus Krisztus apostola - hogy az Isten választottait a hitre és az igazság megismerésére vezesse, az istenfélelem révén

2. és az örök élet reményében, amelyet az igazmondó Isten õsidõk elõtt megígért,

3. s amikor elérkezett a meghatározott idõ, kinyilatkoztatta tanítását az evangélium hirdetése útján, amelyre üdvözítõ Istenünk rendelkezésébõl megbízást kaptam -

4. Titusznak, a közös hitben szeretett fiának. Kegyelem és békesség Istentõl, az Atyától és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítõnktõl!

5. Azért hagytalak Kréta szigetén, hogy pótold, ami hiányzik, s a városokba presbitereket rendelj utasításaim szerint.

6. Olyat keress, aki feddhetetlen, és csak egyszer nõsült, akinek gyermekei hisznek, s nem vádolhatók könnyelmû élettel vagy engedetlenséggel.

7. A püspök ugyanis, mint az Isten megbízottja, legyen feddhetetlen, ne legyen önhitt, ingerlékeny, iszákos, erõszakos, kapzsi,

8. hanem legyen vendégszeretõ, jóakaratú, megfontolt, igaz, tisztességes, fegyelmezett.

9. Álljon szilárdan a hiteles tanítás alapján, hogy éppúgy képes legyen az egészséges tanítással buzdítani, mint az ellentmondókat megcáfolni.

10. Akad ugyanis számos elégedetlenkedõ, fecsegõ és ámító ember, fõképp a körülmetéltek sorában.

11. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak, s aljas haszonlesésbõl ártalmas dolgokat tanítanak.

12. Saját prófétáik közül az egyik már megállapította: "A krétaiak örök hazugok, gonosz fenevadak és falánk naplopók."

13. Ez a tanúság igaz. Ezért intsd õket szigorúan, hogy a hitben erõsek legyenek!

14. Ne hallgassanak zsidó mesékre, és ne kövessék az igazságtól elfordult emberek parancsait.

15. A tisztának minden tiszta, a tisztátalannak és a hitetlennek pedig semmi sem tiszta, mert romlott az értelmük és a lelkiismeretük.

16. Hangoztatják, hogy ismerik az Istent, de tetteikkel megtagadják, mert utálatra méltók, konokok, semmi jóra nem képesek.

“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina