1. (Dávidtól.) Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensõm dicsérje szent nevét!

2. Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled!

3. Megbocsátja minden bûnödet, és meggyógyítja minden gyöngeséged.

4. Megmenti életed a pusztulástól, kegyelemmel és irgalommal koszorúz.

5. Életed eltölti javakkal, mint a sasé, megújul ifjúságod.

6. Igazságos tetteket visz végbe az Úr, az elnyomottnak igazságot szolgáltat.

7. Útjait kinyilvánította Mózesnek, a tetteit Izrael fiainak.

8. Az Úr irgalmas és könyörületes, szelíd a haragban és gazdag az irgalomban.

9. Nem perel untalan, haragja nem tart örökké.

10. Nem bûneik szerint bánik velünk, és nem vétkeink szerint fizet vissza.

11. Mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan nagy irgalma az igazak iránt.

12. Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tõlünk bûneinket.

13. Ahogy az apa megkönyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik õt félik.

14. Tudja jól, milyen az alkatunk, tudja, hogy a porból származunk.

15. Az ember napjai a fûhöz hasonlók, virul, mint a mezõ virága,

16. de egy kis szellõ s már vége van: a hely is elfeledte, ahol addig állt.

17. Ám az Úr kegyelme mindörökre az igazakkal van, és igazságossága fiaik fiaival.

18. Azokkal, akik hívek szövetségéhez, akik vigyáznak, hogy törvényei szerint éljenek.

19. Az Úr az égben készítette el trónját, királyi hatalma parancsol a mindenségnek.

20. Áldjátok az Urat, angyalai, mind, ti hatalmasok, kik teljesítitek parancsait, és lesitek a szavát!

21. Áldjátok az Urat, égi seregek, mind, ti szolgái, kik teljesítitek akaratát!

22. Áldjátok az Urat, mûvei, mind, uralmának minden helyén! Lelkem, áldjad az Urat!

“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina