1. (Dávidtól.) Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensõm dicsérje szent nevét!

2. Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled!

3. Megbocsátja minden bûnödet, és meggyógyítja minden gyöngeséged.

4. Megmenti életed a pusztulástól, kegyelemmel és irgalommal koszorúz.

5. Életed eltölti javakkal, mint a sasé, megújul ifjúságod.

6. Igazságos tetteket visz végbe az Úr, az elnyomottnak igazságot szolgáltat.

7. Útjait kinyilvánította Mózesnek, a tetteit Izrael fiainak.

8. Az Úr irgalmas és könyörületes, szelíd a haragban és gazdag az irgalomban.

9. Nem perel untalan, haragja nem tart örökké.

10. Nem bûneik szerint bánik velünk, és nem vétkeink szerint fizet vissza.

11. Mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan nagy irgalma az igazak iránt.

12. Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tõlünk bûneinket.

13. Ahogy az apa megkönyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik õt félik.

14. Tudja jól, milyen az alkatunk, tudja, hogy a porból származunk.

15. Az ember napjai a fûhöz hasonlók, virul, mint a mezõ virága,

16. de egy kis szellõ s már vége van: a hely is elfeledte, ahol addig állt.

17. Ám az Úr kegyelme mindörökre az igazakkal van, és igazságossága fiaik fiaival.

18. Azokkal, akik hívek szövetségéhez, akik vigyáznak, hogy törvényei szerint éljenek.

19. Az Úr az égben készítette el trónját, királyi hatalma parancsol a mindenségnek.

20. Áldjátok az Urat, angyalai, mind, ti hatalmasok, kik teljesítitek parancsait, és lesitek a szavát!

21. Áldjátok az Urat, égi seregek, mind, ti szolgái, kik teljesítitek akaratát!

22. Áldjátok az Urat, mûvei, mind, uralmának minden helyén! Lelkem, áldjad az Urat!

O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina