1. Jövendölés Ninivérõl. Az elkosi Náhum látomásának könyve.

2. Az Úr féltékeny és bosszúálló Isten, bosszút áll az Úr, és nagyon haragszik, bosszút áll az Úr ellenségein, nem könyörül ellenfelein.

3. Türelmes az Úr, de hatalma félelmetes, nem hagyja büntetlenül a bûnöst. Viharban és forgószélben jár, a felhõ por a lába nyomában.

4. Gátat vet a tengernek, s akkor az kiszárad, kiapaszt minden folyamot. ...Elhervad Básán és Kármel, Libanon zöldje elhervadt.

5. Hegyek rendülnek meg elõtte, halom halomra dõl. Összeomlik színe elõtt a föld, a földkerekség és minden lakója.

6. Haragjával szemben ki állhat meg, heves bosszúja elõtt állva ki maradhat? Haragja kiárad, mint a tûz, darabokra törnek elõtte a sziklák.

7. Jó az Úr, menedék a szorongatás napján. Jól ismeri azokat, akik benne bíznak,

8. ha jön az áradat. De akik ellene támadnak, azokat kiirtja, sötétedésig üldözi ellenfeleit.

9. Miként gondolkoztok ti az Úr felõl? Õ idézi elõ a pusztulást, másodszor nem kerül sor a gyötrelemre;

10. megsemmisülnek, mint a bogáncs, mindenestül, mint a száraz pelyva.

11. Belõled származott az, aki gonoszságot forral az Úr ellen: Béliál terveinek embere.

12. Ezt mondja az Úr: Ha készen vannak is, ha sokan vannak is, lekaszálják õket és megsemmisítik. Megaláztalak, de többé nem alázlak meg.

13. Nézd, most összetöröm az igát, amely rád nehezedik, és széttépem kötelékeidet.

14. Felõled ezt határozta az Úr: Nem lesz utódod, aki viselje nevedet. Eltávolítom isteneid templomából a faragott és öntött bálványokat, sírodat pedig gyalázattá teszem.


“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina