1. Minden bölcsességnek az Úr a forrása, örök idõkre otthon van az nála.

2. A tenger homokját, az esõ cseppjeit s a letûnt idõ napjait ki vehetné számba?

3. Az ég magasságát, a földnek szélességét, s a tenger mélységét ki tudná megmérni?

4. Minden más dolognál elõbb teremtette a bölcsességet, öröktõl fogva az okosságot.

6. A bölcsesség gyökere ki elõtt tárul fel, avagy ki láthatott bele terveibe?

8. Csak egyetlen bölcs van, s roppant félelmetes, ahogy a trónján ül és onnan országol:

9. az Úr! Õ teremtette meg, látta, számba vette és kiárasztotta minden mûveire.

10. Bõkezûen juttat belõle minden testnek, ajándékul adja azoknak, akik õt szeretik.

11. Az Úrnak félelme tisztesség, dicsõség, csupa vidámság és ünnepi koszorú.

12. Az Úrnak félelme üdíti a szívet, ujjongó örömet ad s hosszú életet.

13. Jó véget ér, aki tiszteli az Urat, halálának napján irigykedve nézik.

14. A bölcsesség kezdete az Úr félelme; már anyjuk méhében megkapják a hûek.

15. Az emberi szívekben biztos alapra lelt, szilárdan fog állni utódaikban is.

16. A bölcsesség telje az Úrnak félelme, gyümölcsei egészen megittasítanak.

17. Megtölti házukat csupa drágasággal, szép alkotásaival a csûrük megtelik.

18. A legfõbb bölcsesség az Úrnak félelme: békét s egészséget teremt maga körül.

19. Látta, megszámlálta: okosságot ad és érteni tudást, s dicsõvé teszi, aki ragaszkodik hozzá.

20. A bölcsesség gyökere az Úrnak félelme, az ágai pedig napok sokasága.

22. Haragja a gonoszt nem teszi igazzá, inkább földre rántja haragjának súlya.

23. A türelmes kitart egy ideig, s ha az eltelt, örömben lesz része.

24. Hallgat, amíg el nem jön a beszéd ideje, bölcsességét aztán sok száj magasztalja.

25. A bölcsesség kincse a (sok) okos mondás, a bûnös irtózik Isten félelmétõl.

26. Ha bölcs akarsz lenni, tartsd meg a parancsokat, akkor majd elhalmoz vele az Úr.

27. Az Úrnak félelme bölcsesség és mûveltség, s ami kedves neki, az a hûség és szelídség.

28. Az Úr félelmével sose szegülj szembe, és megosztott szívvel ne járulj eléje.

29. Ne légy képmutató az emberek elõtt, és ügyelj gondosan ajkadnak szavára.

30. Ne bízd el magadat, mert hátha elesel, s magad hozol ezzel szégyent a fejedre. Mert az Úr feltárja, amit te elrejtesz, és az egybegyûltek elõtt a földre sújt. Ott kiderül, hogy nem vagy istenfélõ, és hogy a szíved csalással van tele.


“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina