1. (Dávid zsoltára.) Világosságom és üdvösségem az Úr - kitõl félnék? Életem oltalmazója az Úr - kitõl rettegnék?

2. Ha rám törnek a gonoszok, hogy elemésszék testemet, elleneim és ellenségeim megtántorodnak és a földre zuhannak.

3. Ha hadsereg áll is velem szemben, szívem akkor sem remeg. Ha harcra kelnek ellenem, akkor is bizakodom.

4. Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam: hogy életem minden napján az Úr házában lakjam. Hogy élvezhessem az Úr édességét, és szemlélhessem szent templomát.

5. A bajnak napján elrejt hajlékában, megvéd sátrának oltalmában, és sziklára állít engem.

6. Ezért magasra emelhetem fejem, ellenségeim fölé, akik körülvesznek. Hajlékában dicsõítõ áldozatot mutatok be, hangszeren játszva énekelek az Úrnak.

7. Uram, halld meg hozzád kiáltó szavam, könyörülj rajtam és hallgass meg engem!

8. Szívem ezt sugallta: "Keresd tekintetét!" Uram, a te arcodat akarom keresni.

9. Ne rejtsd el elõlem arcodat, ne taszítsd el szolgádat haraggal! Te vagy oltalmazóm, ne utasíts vissza, Istenem, megmentõm, ne hagyj el végképp!

10. Ha apám, anyám el is felednének, az Úr akkor is fölemelne.

11. Uram, mutasd meg ösvényedet, s ellenségeim miatt vezess sima úton!

12. Ne szolgáltass ki ellenségem bosszújának! Hiszen hamis tanúk lépnek föl ellenem, férfiak, kik gonoszat forralnak.

13. De biztos vagyok benne: meglátom az Úr dicsõségét az élõk honában.

14. Ezért remélj az Úrban és légy erõs, légy bátorsággal és bízzál az Úrban!

“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina