1. Fenyegetõ jövendölés a "tengeri pusztaság" ellen: Mint a Negeben végigsöprõ forgószél jön a sivatag felõl, a félelmetes föld felõl;

2. - borzalmas látomás adta ezt tudtomra -, úgy fosztogat a fosztogató s pusztít a pusztító. "Kelj föl, Elám! Készülj ostromra, Média! Véget vetek már minden sóhajtásnak."

3. Ezért van tele gyötrelemmel ágyékom, olyan fájdalom kínoz, mint a vajúdó asszony fájdalma. Rémülettel tölt el, amit hallok, s zavarba ejt, amit látnom kell.

4. Reszket a szívem, iszonyat fog el; s még az alkony órája is, amely oly kedves nekem, rettegéssel tölt el.

5. Õk meg asztalt terítenek, abrosszal letakarják, aztán esznek-isznak... Keljetek föl, ti fejedelmek, kenjétek meg a pajzsot!

6. Mert ezt mondta nekem az Úr: "Menj, állíts õrszemet, és amit lát, azt jelentse.

7. Ha lovascsapatot, kettõs fogatot, szamáron jövõ vagy tevén ülõ csapatot lát, akkor figyeljen éberen, megfeszített figyelemmel."

8. És a figyelõ õr lekiáltott: "Uram, õrségen állok egész nap folyton-folyvást, és kitartok õrhelyemen minden éjszaka."

9. Íme, lovasok jöttek s kettõs fogatok. Megszólítottak és ezt mondták nekem: "Elesett, elesett Babilon, és minden bálványát a porba tiporták."

10. Ó, te, akit széttiportak a szérûn és szinte kicsépeltek: amit a Seregek Urától, Izrael Istenétõl hallottam, azt hirdetem most neked.

11. Jövendölés Edomról. Így kiáltanak hozzám Szeirbõl: "Õr, meddig tart még az éj? Õr, meddig tart még az éj?"

12. S az õr így felel: "Eljön a reggel, aztán az éjszaka. Ha kérdezni akartok, csak kérdezzetek, térjetek vissza és gyertek el újra."

13. Jövendölés a sivatagról: Dedán karavánjai, akik az erdõben töltitek az éjszakát,

14. hozzatok vizet a szomjazóknak. Ti, Tema földjének lakói, siessetek a menekülõk elé, s adjatok kenyeret nekik.

15. Mert a kard elõl menekülnek, a kivont kard elõl, a kifeszített íj elõl, a súlyos harc elõl.

16. Mert ezt mondta nekem az Úr: "Még egy olyan év, mint a béres esztendeje, és elvész Kedár minden dicsõsége.

17. És akik Kedár fiai, a hõs íjászok közül megmaradnak, igen kevesen lesznek. Igen, az Úr, Izrael Istene határozott így."Livros sugeridos


“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.