2. Dicsõítsétek Istent, gyámolunkat, ujjongjatok Jákob Istenének!

“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina