Encontrados 633 resultados para: Júda

 • Lea fiai: Ruben, Jákob elsõszülötte, Simeon, Lévi, Júda, Isszachár és Zebulun. (Teremtés könyve 35, 23)

 • Júda így szólt testvéreihez: "Milyen elõnyünk származik abból, ha megöljük öcsénket és vérét betakarjuk? (Teremtés könyve 37, 26)

 • Ebben az idõben Júda elköltözött testvéreitõl, és sátrát egy Hira nevû adullámi embernél ütötte fel. (Teremtés könyve 38, 1)

 • Júda az elsõszülött Er számára egy Támár nevû feleséget vett. (Teremtés könyve 38, 6)

 • Õ azonban, Júda elsõszülöttje bûnös volt Isten szemében, ezért Isten elvette életét. (Teremtés könyve 38, 7)

 • Júda azt mondta Onannak: "Élj bátyád feleségével, teljesíts vele szemben a sógori kötelességet, s így gondoskodj utódról bátyád számára." (Teremtés könyve 38, 8)

 • Ezután Júda így szólt menyéhez, Támárhoz: "Térj vissza atyád házába, özvegyként, amíg a fiam, Sela, fel nem nõ." Arra gondolt ugyanis, hogy meghalhat az is, mint testvérei. Támár elköltözött és visszatért apja házába. (Teremtés könyve 38, 11)

 • Hosszabb idõ elmúltával meghalt Sua leánya, Júda felesége. Júda a gyászidõ letelte után elment barátjával, az adullámi Hirával Timnába a juhait nyírni. (Teremtés könyve 38, 12)

 • Júda észrevette és rossz nõnek tartotta, mivel az arca el volt fedve. (Teremtés könyve 38, 15)

 • Júda adullámi barátjával elküldte a kecskebakot, hogy visszakapja a zálogot az asszonytól, de az már nem volt ott. (Teremtés könyve 38, 20)

 • Júda így felelt: "Akkor tartsa meg magának, csak ne legyünk gúny tárgyává. Elküldtem a kecskebakot, de nem találtad meg." (Teremtés könyve 38, 23)

 • Mintegy három hónappal késõbb jelentették Júdának: "A menyed félrelépett és paráznaság miatt teherbe esett." Júda ezt mondta: "Vigyétek ki, meg kell égetni." (Teremtés könyve 38, 24)


“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina