Encontrados 53 resultados para: hatalom

 • Mihelyt megszilárdult kezében a királyi hatalom, megölte szolgáit, akik atyját meggyilkolták, (Királyok II. könyve 14, 5)

 • Elõtte fényesség és fönség, szentélyében hatalom és öröm. (Krónikák I. könyve 16, 27)

 • Uram, tied a nagyság, a hatalom, a fönség, a szilárdság és a dicsõség. Hiszen minden a tied a mennyben és a földön. Uram, tied a királyi hatalom, s te uralkodsz mindenek felett. (Krónikák I. könyve 29, 11)

 • Gazdagság és dicsõség jár elõtted, mindennek te vagy az Ura, mivel a kezedben van az erõ és a hatalom. A te kezed mindent naggyá és erõssé tehet. (Krónikák I. könyve 29, 12)

 • Így imádkozott: "Urunk, atyáink Istene! Te vagy az Isten a mennyben, és te vagy a népek összes királyságának uralkodója. A te kezedben olyan erõ és hatalom van, hogy annak senki sem tud ellenállni. (Krónikák II. könyve 20, 6)

 • Mihelyt megerõsödött kezében a királyi hatalom, megölette azokat a szolgáit, akik megölték királyi atyját. (Krónikák II. könyve 25, 3)

 • Add, hogy az egész nép és minden törzs megtudja, hogy te vagy az Úr, minden hatalom és erõ Istene, és rajtad kívül senki más nem oltalmazza Izrael népét." (Judit könyve 9, 14)

 • Holofernesz pedig azt mondta neki: "Isten jót tett, amikor a nép elõl ide küldött. A hatalom a mi kezünkben lesz, azokra pedig, akik megvetették uramat, a pusztulás vár. (Judit könyve 11, 22)

 • Annál a hatalom, annál a borzalom, ki a magas égben fenntartja a békét. (Jób könyve 25, 2)

 • Mert gõgösek keltek föl ellenem, a hatalom emberei életemre törnek, s nem tekintik az Istent. (Zsoltárok könyve 54, 5)

 • Istené a hatalom és tiéd, ó Uram, a kegyelem. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. (Zsoltárok könyve 62, 13)

 • Karodban hatalom van, kezed erõs, jobbod fölemelve. (Zsoltárok könyve 89, 14)


“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina