1. Ne hvali se danom sutrašnjim jer ne znaš što danas može donijeti.

2. Neka te hvali drugi, a ne tvoja usta, tuðinac, a ne tvoje usne.

3. Težak je kamen i pijesak je težak, ali je od obojega teži bezumnikov bijes.

4. Jarost je okrutna i srdžba žestoka a tko æe odoljeti ljubomoru?

5. Bolji je javni ukor nego lažna ljubav.

6. Èestiti su udarci prijateljevi, a lažni poljupci neprijateljevi.

7. Sito grlo prezire i med samotok, a gladnu je i sve gorko - slatko.

8. Kao ptica daleko od gnijezda svog, takav je èovjek daleko od svojeg zavièaja.

9. Kao što ulje i kad vesele srce, tako i slatkoæa prijateljstva tješi dušu.

10. Ne ostavljaj prijatelja svoga ni prijatelja oèeva i ne dolazi u kuæu bratovu kad si u nesreæi; bolji je susjed blizu nego brat daleko.

11. Budi mudar, sine moj, i obraduj mi srce da mogu odgovoriti onome koji me grdi.

12. Pametan èovjek opazi zlo i skrije se, a glupaci idu bezbrižno i trpe kaznu.

13. Uzmi haljinu onomu tko je jamèio za drugoga i oplijeni ga mjesto tuðinca.

14. Tko pozdravlja svoga prijatelja naglas, a rano ujutro, prima mu se blagoslov za kletvu.

15. Streha što prokišnjava za žestoke kiše i svadljiva žena - jedno su te isto.

16. Tko nju zaustavlja, zaustavlja vjetar i desnicom hvata ulje.

17. Željezo se željezom oštri i èovjek oštri jedan drugoga.

18. Tko èuva smokvu, jede od njena ploda, i tko èuva svoga gospodara, poštiva se.

19. Kao što se u vodi razlièito odražava lice od lica, tako i u srcu èovjek od èovjeka.

20. Carstvo Smrti i Propast ne mogu se zasititi, tako ni oèi èovjeèje.

21. Taljika je za srebro i peæ za zlato, a èovjek se poznaje po ustima koja ga hvale.

22. Da bezumnika stuèeš tuèkom u stupi, ne bi ga ostavila ludost njegova.

23. Brižno pazi na stoku svoju i srcem se brini o stadima,

24. jer blago ne traje dovijeka; i baštini li se kruna od koljena do koljena?

25. Kad trava nikne i zelen se pokaže i bilje se kupi planinsko,

26. tad su ti janjci za odijelo i jarci za kupovinu polja;

27. tad imaš izobilje kozjega mlijeka sebi za jelo, i za hranu kuæi svojoj i za prehranu sluškinjama svojim.


“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina