1. Opaki bježe i kad ih nitko ne progoni, a pravednici su neustrašivi kao mladi lav.

2. Kad se u zemlji griješi, mnogi su joj knezovi, a s èovjekom razumnim i umnim uprava je postojana.

3. Èovjek opak koji tlaèi ubogoga - kiša je razorna poslije koje kruha nema.

4. Koji zapuštaju Zakon, velièaju opake, a koji se drže Zakona, protive im se.

5. Zli ljudi ne razumiju pravice, a koji traže Jahvu, razumiju sve.

6. Bolji je siromah koji živi bezazleno nego bogataš koji kroèi krivim putem.

7. Tko se drži Zakona, razuman je sin, a tko se druži s izbjeglicama, sramoti oca svoga.

8. Tko umnožava bogatstvo svoje lihvom i pridom, skuplja ga onomu tko je milostiv ubogima.

9. Tko uklanja uho svoje da ne sluša Zakona, i molitva je njegova mrska.

10. Tko zavodi poštene na put zao, past æe u jamu svoju, a pošteni æe baštiniti sreæu.

11. Bogat se èovjek èini sebi mudrim, ali æe ga razuman siromah raskrinkati.

12. Velika je slava kad se raduju pravednici, a kad se dižu opaki, ljudi se kriju.

13. Tko skriva svoje grijehe, nema sreæe, a tko ih ispovijeda i odrièe ih se, milost nalazi.

14. Blago èovjeku uvijek bojaznu, jer èovjek okorjela srca zapada u nesreæu.

15. Lav koji rièe i gladan medvjed: takav je opak vladalac siromašnu narodu.

16. Nerazuman knez èini mnoga nasilja, a koji mrzi lakomost, dugo živi.

17. Onaj koga tišti krvna krivica, do groba bježi: ne zaustavljajte ga.

18. Spasava se tko živi pravedno, tko se koleba izmeðu dva puta, propada na jednom od njih.

19. Tko obraðuje svoju zemlju, nasitit æe se kruha, a tko trèi za tlapnjama, nasitit æe se siromaštva.

20. Èestit èovjek stjeèe blagoslov, a tko hrli za bogatstvom, ne ostaje bez kazne.

21. Ne valja biti pristran na sudu, jer i za zalogaj kruha èovjek èini zlo.

22. Pohlepnik hrli za bogatstvom, a ne zna da æe ga stiæi oskudica.

23. Tko kori èovjeka, nalazi poslije veæu milost nego onaj koji laska jezikom.

24. Tko pljaèka oca svoga i majku svoju i veli: "Nije grijeh", drug je razbojniku.

25. Lakomac zameæe svaðu, a tko se uzda u Jahvu, uspjet æe.

26. Bezuman je tko se uzda u svoje srce, a spasava se tko živi mudro.

27. Tko daje siromahu, ne trpi oskudicu; a tko odvraæa oèi svoje, bit æe proklet.

28. Kad se dižu opaki, ljudi se kriju, a kad propadaju, tad se množe pravednici.

“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina