1. Evo šaljem glasnika da put preda mnom pripravi. I doæi æe iznenada u Hram svoj Gospod koga vi tražite i anðeo Saveza koga žudite. Evo ga, dolazi veæ - govori Jahve nad Vojskama.

2. Ali tko æe podnijeti dan njegova dolaska i tko æe opstati kad se on pojavi? Jer on je kao oganj ljevaèev i kao lužina bjelioèeva.

3. I zasjest æe kao onaj što topi srebro i proèišæava. Oèistit æe sinove Levijeve i proèistit æe ih kao zlato i srebro, da prinose Jahvi žrtvu u pravednosti.

4. Tad æe biti draga Jahvi žrtva Judina i jeruzalemska kao u drevne dane i kao prvih godina.

5. Doæi æu k vama na sud i bit æu spreman svjedok protiv vraèeva i preljubnika, protiv onih koji se lažno kunu, protiv onih koji zakidaju plaæu radniku, udovici i siroti, protiv onih koji gaze pravo stranaca i mene se ne boje - govori Jahve nad Vojskama.

6. Jer ja, Jahve, ne mijenjam se, a vi se, sinovi Jakovljevi, mijenjate bez prestanka!

7. Od vremena svojih otaca odstupate od mojih uredaba i ne èuvate ih. Vratite se meni, a ja æu se vratiti vama - govori Jahve nad Vojskama. Pitate: "Kako da se vratimo?"

8. Smije li èovjek prikraæivati Boga? A vi mene prikraæujete. I pitate: "U èemu te prikratismo?" U desetini i u prinosu.

9. Udareni ste prokletstvom jer me prikraæujete vi, sav narod!

10. Donesite èitavu desetinu u riznicu da u mojoj kuæi bude hrane. Tada me iskušajte - govori Jahve nad Vojskama - neæu li vam otvoriti ustave nebeske i neæu li izliti na vas punom mjerom blagoslov,

11. neæu li zbog vas zaprijetit skakavcu da vam više ne kvari usjeva i da vam ne bude nerodna loza u polju - govori Jahve nad Vojskama.

12. Svi æe vas narodi tad držati sretnima, jer æete biti zemlja blaženstva - govori Jahve nad Vojskama.

13. Teške su besjede vaše protiv mene - govori Jahve.

14. Vi ipak pitate: "Što smo izmeðu sebe govorili protiv tebe?" Govorili ste: "Zaludu je Bogu služiti i kakva je korist što njegove èuvamo propise i žalosni hodimo pred Jahvom nad Vojskama.

15. Odsad æemo sretnim zvati oholice: napreduju oni koji zlo èine, i premda Boga iskušavaju, izvuku se!"

16. Ali kad se razgovaraju oni koji se Boga boje, Jahve pazi, sluša ih, i to se pred njim piše u knjigu spomenicu u korist onih koji se boje Jahve i štuju Ime njegovo.

17. Moji æe biti, moja steèevina - govori Jahve nad Vojskama. U Dan koji spremam bit æu im milostiv kao što je milostiv otac sinu koji mu služi.

18. I tada æete opet razlikovati pravednika od grešnika, onoga koji služi Bogu od onoga koji mu ne služi.

19. Jer evo dan dolazi poput peæi užaren; oholi i zlikovci bit æe kao strnjika: dan koji se bliži spalit æe ih - govori Jahve nad Vojskama - da im neæe ostati ni korijena ni granèice.

20. A vama koji se Imena moga bojite sunce pravde æe ogranuti sa zdravljem u zrakama, i vi æete izlaziti poskakujuæi kao telad na pašu.

21. I gazit æete bezbožnike kao prah pod nogama u dan koji spremam" - govori Jahve nad Vojskama.

22. "Spomenite se Zakona Mojsija, sluge moga, kome sam na Horebu propisao zakone i uredbe za sav Izrael.

23. Evo, poslat æu vam proroka Iliju prije nego doðe Dan Jahvin, dan velik i strašan.

24. On æe obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima, da ne doðem i ne udarim prokletstvom zemlju."

“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina