1. Kao snijeg ljeti ili kiša o žetvi, tako pristaju poèasti bezumnomu.

2. Kao vrabac kad prhne i lastavica kad odleti, tako se i bezrazložna kletva ne ispunja.

3. Biè konju, uzda magarcu, a šiba leðima bezumnika.

4. Ne odgovaraj bezumniku po njegovoj ludosti, da mu i sam ne postaneš jednak.

5. Odgovori bezumniku po ludosti njegovoj, da se ne bi uèinio sam sebi mudar.

6. Odsijeca noge sebi i gorèinu pije tko po bezumnom poruke šalje.

7. Klecava bedra u hromoga - mudra je izreka u ustima bezumnièkim.

8. Kamen za praæku vezuje tko bezumnom iskazuje èast.

9. Trnovita grana u ruci pijanice: mudra izreka u ustima bezumnika.

10. Strijelac koji ranjava sve prolaznike: takav je onaj tko unajmljuje bezumnika.

11. Bezumnik se vraæa svojoj ludosti kao što se pas vraæa na svoju bljuvotinu.

12. Vidiš li èovjeka koji se sam sebi mudrim èini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!

13. Lijenèina veli: "Zvijer je na putu, i lav je na ulicama."

14. Kao što se vrata okreæu na stožerima svojim, tako i lijenèina na postelji svojoj.

15. Lijenèina umaèe ruku u zdjelu, ali je ne može prinijeti ustima.

16. Lijenèina se èini sebi mudrijim od sedmorice koji umno odgovaraju.

17. Psa za uši hvata tko se, u prolazu, umiješa u raspru koja ga se ne tièe.

18. Kao bjesomuènik koji baca zublje, strelice i sije smrt,

19. takav je èovjek koji vara bližnjega svoga i veli: "Samo se našalih."

20. Kad nestane drva, oganj se gasi, i kad više nema klevetnika, prestaje svaða.

21. Ugljen je za žeravnicu i drvo za oganj, a svadljivac da raspaljuje svaðu.

22. Klevetnikove su rijeèi kao slastice: spuštaju se u dno utrobe.

23. Srebrna gleða preko zemljana suða: laskave usne i opako srce.

24. Mrzitelj hini usnama svojim, a u sebi nosi prijevaru;

25. ne vjeruj mu kad ljupkim glasom govori, jer u srcu mu je sedam grdila;

26. ako himbom skriva mržnju, njegova æe se opaèina otkriti na zboru.

27. Tko jamu kopa, sam u nju pada, i tko kamen valja, na njega se prevaljuje.

28. Lažljiv jezik mrzi svoje žrtve, laskava usta propast spremaju.

O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina