1. (A karvezetõnek a "Ne töröld el" szerint - Aszaf zsoltára, ének.)

2. Áldunk téged, Isten, áldunk téged, dicsérjük neved és hirdetjük csodatetteid!

3. Amikor majd az idõt jónak látom, akkor ítélkezem, az igazság szerint.

4. Ha inog is a föld, minden lakójával, erõsen tartom oszlopait.

5. A dicsekvõnek azt mondom: "Hagyd a dicsekvést!" Az istentelennek: "Ne emeld föl a fejed!

6. Ne hordjátok fenn a fejeteket, ne beszéljetek büszkén kinyújtott nyakkal!"

7. Mert nem keletrõl és nem nyugatról, nem a pusztából és nem a hegyek közül:

8. Nem, Istentõl jön az ítélet! Az egyiket megalázza, a másikat fölemeli.

9. Mert serleg van az Úr kezében, tele van habzó borral, mámorító borral. Kiönti, s még a seprõt is föl kell szürcsölniük, meg kell inniuk azoknak, akik gonoszok a földön.

10. Én azonban mindörökre ujjonghatok, énekelhetek Jákob Istenének.

11. A bûnösök szarvát letördelem, ám az igazak feje fölemelkedik.

“As almas não são oferecidas como dom; compram-se. Vós ignorais quanto custaram a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las”. São Padre Pio de Pietrelcina