1. (A karvezetõnek - Dávid zsoltára.)

2. Az egek hirdetik Isten dicsõségét, az égbolt vallja kezének mûvét.

3. A nap továbbadja a szót a másik napnak, az éj jelenti a hírt az éjnek.

4. Nem beszéd ez, nem szó, hang nem hallható,

5. a hír mégis terjed, szerte a világon, a szózat elhangzik a föld határáig. Ott vert sátrat a napnak:

6. mint a võlegény, lakából úgy kel fel, s ujjong, akár a hõs, aki megfutja pályáját.

7. Az ég egyik szélén kel és siet a másik szélére, tüze elõl semmi sem rejtõzhet el.

8. Az Úr törvénye tökéletes, enyhíti a lelket. Az Úr tanúsága megbízható, a balgát bölccsé teszi.

9. Az Úr parancsai egyenesek, földerítik a szívet, útmutatása érthetõ, megvilágítja a szemet.

10. Az Úr félelme tiszta s örökké megmarad. Az Úr ítéletei igazak és mind jogosak,

11. értékesebbek az aranynál, a tiszta aranykincsnél, szavai édesebbek a méznél, a lépbõl kicsordult méznél.

12. Szolgád hûségesen megtartja õket, hisz követésük bõ jutalmat terem.

13. De ki látja meg saját hibáit? Tisztíts meg mindtõl, ami rejtve maradt!

14. Õrizd meg szolgádat a kevélységtõl, nehogy hatalmába ejtsen! Akkor mentes maradok a bûntõl és tiszta a súlyos vétektõl.

15. Teljék örömöd számnak szavaiban, s engedd, hogy szívem szándéka elérjen hozzád, Uram, menedékem, üdvözítõm!Livros sugeridos


“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.